จีนเผยหลักฐานใหม่ของ "หน่วย 731 สงครามเชื้อโรค" ฝีมือกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น

2024-07-09 13:05:57

จีนเผยหลักฐานใหม่ของ "หน่วย 731 สงครามเชื้อโรค" ฝีมือกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น

Advertisement

ฮาร์บิน, 8 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (6 ก.ค.) หอนิทรรศการหลักฐานการก่ออาชญากรรมของหน่วยปฏิบัติการ 731 แห่งกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ณ นครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยแบบฟอร์มลงทะเบียนบุคลากรทางการทหารของญี่ปุ่น จำนวน 177 หน้า ซึ่งแจกแจงการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ 731 ที่เป็นหน่วยสงครามเชื้อโรคของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

แบบฟอร์มข้างต้นประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหน่วยปฏิบัติการ 731 จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นแพทย์ นายร้อย แพทย์ทหาร เจ้าหน้าที่ทางการทหาร และอื่นๆ ในสังกัดกองพลหลินโข่ว ซึ่งเป็นกองพลขนาดใหญ่ที่สุดในสี่กองพลที่จัดตั้งโดยหน่วยปฏิบัติการ 731 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 1940 และเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่าหน่วยแมนจู 162

จินซื่อเฉิง นักวิจัยประจำหอนิทรรศการฯ เผยว่าเอกสารดังกล่าวแสดงการปฏิบัติงานของคนเหล่านี้ที่ครอบคลุมการทดลองและการผลิตแบคทีเรีย การเลี้ยงสัตว์ในห้องทดลอง การศึกษาและการฝึกอบรม สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด ฯลฯ โดยแบบฟอร์มฉบับหนึ่งระบุว่าบุคลากรทางการทหารของญี่ปุ่นจับหนูในเมืองเจียมู่ซือของเฮยหลงเจียงและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นบทบาทของหน่วยปฏิบัติการ 731 ในการทดลองที่เกี่ยวกับกาฬโรค

อนึ่ง หน่วยปฏิบัติการ 731 เป็นฐานวิจัยสงครามชีวภาพและเคมีระดับลับสุดยอดที่ก่อตั้งในนครฮาร์บิน เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านสงครามชีวภาพของญี่ปุ่นในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเหยื่อหรือ "มารุตะ" ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่าขอนไม้ ถูกทำให้ติดเชื้อโรคไข้รากสาดใหญ่ ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคแอนแทรกซ์ กาฬโรค รวมถึงโรคจากแบคทีเรียอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป้าหมายสร้างอาวุธชีวภาพอันสมบูรณ์แบบ

แบบฟอร์มข้างต้นยังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยปฏิบัติการ 731 และหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ เช่น มีการรับสมัครทหารบางส่วนภายใต้ชื่อของหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ และโยกย้ายเข้าประจำการกองพลหลินโข่วหลังรับการฝึกอบรมในหน่วยปฏิบัติการ 731 เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจินชี้ว่านี่สะท้อนกลโกงของหน่วยปฏิบัติการ 731 ที่รับสมัครบุคลากรในนามทหารราบเพื่ออำพรางการก่ออาชญากรรมสงคราม

คณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแบบฟอร์มข้างต้นเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับทำความเข้าใจองค์ประกอบของกองพลหลินโข่ว การโยกย้ายบุคลากรในช่วงสงคราม ตลอดจนกิจกรรมหลังสงครามของกองพลหลินโข่ว ทั้งยังมีนัยสำคัญมากต่อการขยายความเข้าใจทางวิชาการและมุมมองการวิจัยหัวข้อหน่วยปฏิบัติการ 731 โดยหลักฐานใหม่นี้พิสูจน์ว่ากรณีญี่ปุ่นรุกรานจีนเป็นอาชญากรรมโดยรัฐขนานใหญ่ที่มีระบบระเบียบและการสั่งการจากบนลงล่าง

ทั้งนี้ แบบฟอร์มข้างต้นถูกค้นพบที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติญี่ปุ่น โดยฉบับสำเนาของแบบฟอร์มหลายร้อยหน้านี้ถูกนำกลับจีนในปี 2022 หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจาและการหารือ


(แฟ้มภาพซินหัว : จินซื่อเฉิง นักวิจัยประจำหอนิทรรศการหลักฐานการก่ออาชญากรรมโดยหน่วยปฏิบัติการ 731 แห่งกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น แสดงสำเนาแบบฟอร์มลงทะเบียนบุคลากรทางการทหารของญี่ปุ่น ซึ่งแจกแจงการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ 731 หน่วยสงครามเชื้อโรคของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในนครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 5 ก.ค. 2024)