ปิดตำนาน“สนามม้านางเลิ้ง”

2018-04-06 16:00:26

ปิดตำนาน“สนามม้านางเลิ้ง”

Advertisement

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บอกเลิกสัญญาเช่าราชตฤณมัยสมาคมฯ ให้ส่งมอบคืนสถานที่ภายใน 180 วัน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา นายอนันต์ ไววิทยะ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำหนังสือถึงประธานกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่า และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า

เนื้อหาหนังสือ ระบุว่า ตามที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เช่าอาคาร และที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสนามม้านางเลิ้ง ประกอบด้วย 1.สัญญาเช่าอาคาร (ชั่วคราว) ฉบับที่ 2976 2.สัญญาเช่าอาคาร (ชั่วคราว) ฉบับที่ 2977 และ 3.สัญญาเช่าอาคาร (ชั่วคราว) ฉบับที่ 2978 ลงวันที่ 29 ก.ย.2542 ทั้ง 3 สัญญามีกำหนดอายุสัญญาเช่า 6 เดือน นับแต่วันที่ 1 ส.ค.2542 เป็นต้นไป ในอัตราเช่าเดือนละ 30,000 บาท, 10,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ
ปัจจุบันสัญญาเช่าทั้ง 3 ฉบับได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้เช่าได้อีกต่อไปดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงขอบอกเลิกสัญญาเช่าอาคาร (ชั่วคราว) ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว โดยขอให้ ราชตฤณมัยสมาคมฯทำการขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร ออกไปจากอาคารและที่ดินทั้ง 6 โฉนด และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าทั้งหมดคืน พร้อมชำระค่าเช่า หรือ ค่าภาษีค้างชำระถึงวันส่งมอบคืนสถานที่เช่าแก่สำนักงานทรัพย์สินฯทั้งนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

สำหรับ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สนามม้านางเลิ้ง เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จประพาสยุโรป เดือน ธ.ค. ร.ศ. 116 หรือ พ.ศ. 2440 ฝ่ายราชการจัดพระราชพิธีรับเสด็จ และกลุ่มผู้เคยผ่านยุโรปมาจำนวนหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะจัดแข่งม้าถวาย โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้สนามทุ่งพระเมรุ หรือ ท้องสนามหลวงเป็นสนามแข่งม้าชั่วคราว ต่อมาในรัชสมัย รัชกาลที่ 6 พระยาประดิพัทธภูบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินของกรมอัศวราชมี เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งสโมสรสนามม้า “สนามไทย” เพื่อให้บริการแข่งม้าและนำรายได้มาใช้บำรุงพันธุ์ม้าจากประเทศออสเตรเลียและอังกฤษ โดยรัชกาลที่ 6 ได้ เสด็จพระราชดำเนินเปิดสนามอย่างเป็นทางการวันที่ 18 ธ.ค.2459 และพระราชทานนามว่าราชตฤณมัยสมาคม


แท็กที่เกี่ยวข้อง