พม.ช่วยผู้ประสบเหตุไฟไหม้ 73 ราย (มีคลิป)

2024-07-09 10:32:08

พม.ช่วยผู้ประสบเหตุไฟไหม้ 73 ราย (มีคลิป)

Advertisement

รมว.พม. ส่ง จนท.ช่วยผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ พบเข้าข่ายดูแล 73 ราย เป็นเด็กเยาวชน 6 ราย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า ตั้งแต่คืนเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ได้มอบให้นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง รีบลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิง และได้ให้หน่วยงานของ พม.  คือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งจุดลงทะเบียน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศูนย์อำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรับบริจาคสิ่งของ ที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช สำนักอนามัย) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

นายวราวุธ  กล่าวต่อว่า   พม. ได้ให้แต่ละกรมพิจารณาความช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายที่  พม. ดูแล อาทิ เงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือจากกองทุนต่าง ๆ  เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และไร้ที่พึ่ง  เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก  เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก  เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากนั้น แต่ละกรมจะไปพิจารณาความช่วยเหลือตามภารกิจของกรมต่อไป สำหรับผู้ประสบภัยที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 365 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และเป็นชาวต่างชาติ 183 ราย โดยพบว่าผู้ประสบภัยที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายของ  พม. ได้มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6-8 ก.ค.67  รวมจำนวน 73 ราย ได้แก่ 1.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 42 ราย 2. กองกิจการผู้สูงอายุ 22 ราย 3. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 ราย 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 6 ราย 5.กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2 ราย

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ พม. รายงานเบื้องต้น ว่า ครอบครัวที่หนึ่ง เด็กมัธยมต้น กศน.  1 ราย การช่วยเหลือ   1.เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก 6,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็ก  ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค  ค่าใช้จ่ายการศึกษา ครอบครัวที่ 2  เด็กประถม และมัธยม รวม 4 ราย การช่วยเหลือ  1. เงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวยากจน 3,000 บาท 2. เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก 22,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา   ค่าเลี้ยงดู  ค่าอุปโภคบริโภค ตอนนี้ทางการเคหะแห่งชาติ ได้จัดเตรียมที่อยู่อาศัยรองรับผู้ที่ประสบเหตุ เป็นห้องว่างในอาคารเช่าใน 6 โครงการ 1. บ้านพระราม 4 พลัส 2. ทุ่งสองห้อง 3.ทุ่งสองห้อง ระยะ3 และ 4. ออเงิน ระยะ2 และ 5. พรพระร่วงประสิทธิ์ ระยะ1 ส่วน 1 และ 6. พรพระร่วงประสิทธิ์ ระยะ 1 ส่วน 2 โดยมีสนนราคาเฉลี่ย 300-3,300 บาทต่อเดือน