"นิกร" เรียกร้อง กมธ.ส.ว.ศึกษาปัญหาจาก รธน.ปี 60 -พ.ร.ป.

2024-07-09 10:24:47

"นิกร" เรียกร้อง กมธ.ส.ว.ศึกษาปัญหาจาก รธน.ปี 60 -พ.ร.ป.

Advertisement

"นิกร" เรียกร้อง กมธ. ตรวจสอบเลือก ส.ว. ศึกษาปัญหาหลักที่มาจาก รธน.ปี 60   พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 นายนิกร จำนง ในฐานะโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความเห็นต่อกรณีการที่วุฒิสภาชุดรักษาการได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกวุฒิสภาว่า แม้ว่าส่วนตัวตนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวเพราะมีเวลาไม่เพียงพอที่ทำให้เกิดเป็นผลขึ้น เพราะตนเชื่อว่าอีกไม่ช้าหลังจาก กกต.ตรวจสอบเพียงพอตามสมควรแล้วก็จะประกาศรับรอง เพราะ กกต.มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ปี 2561 ที่ใช้บังคับอยู่มิอาจทำหน้าที่ทำให้เสียไปซึ่งวุฒิสมาชิก เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาในเชิงระบบการเมืองทั้งระบบ ทั้งจะถูกฟ้องร้องว่ามิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยตรงจากผู้ที่ผ่านการเลือกมาอย่างแน่นอน นอกจากนั้นอีกมุมหนึ่งการดำเนินการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาครั้งนี้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการดำรงตำแน่งวุฒิสมาชิกต่อไปอีกโดยไม่จำเป็น

นายนิกร กล่าวต่อว่าแต่ด้วยความเคารพในมติของที่ประชุมวุฒิสภา ในเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ควรทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นจากเวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด นั่นคือสรุปปัญหาหลักที่มาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560 ในหมวดที่ 7 รัฐสภา ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยวุฒิสมาชิก ซึ่งปรากฏเป็นที่ชัดเจนจากการปฏิบัติจริงแล้วว่ามีปัญหาโดยเฉพาะในมาตรา 107  เพื่อเสนอให้ ส.ส.ร.นำไปแก้ไขในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันต่อไป และจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกปี 2561 ที่มิได้ยกร่างมาจากระบบสภาปกติ ซึ่งมีความคุมเครือไม่ชัดเจนทั้งขั้นตอนและวิธีการในการเลือก ส.ว.ตามที่ได้เห็นกันชัดแจ้งแล้วว่ามีอยู่หลายประเด็นมาก ทั้งความชัดเจนในคุณสมบัติ กลุ่มอาชีพของผู้สมัคร การเลือกไขว้จากต่างกลุ่มอาชีพที่ไม่รู้จักกัน แม้แต่วันประกาศผลการได้มาของการเลือกก็ปล่อยลอยไว้อย่างไม่มีกำหนดว่าเป็นเมื่อใด อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องดีที่ในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นชุดนี้มีอดีตกรรมาธิการยกร่างพรป.ฉบับเจ้าปัญหานี้อยู่ด้วย ในเมื่อท่านเองเป็นคนผูกปมปัญหาขึ้นมา ก็เชื่อว่าท่านย่อมรู้ว่าจะแก้ปมปัญหานั้นอย่างไร แล้วชี้ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฏหมาย พ.ร.ป.ชุดหน้านำไปออกกฏหมายใหม่ให้ดีกว่านี้

นายนิกร กล่าวอีกว่า  มนุษย์เรานั้นในเมื่อไม่สามารถหมุนย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกันมาในอดีตได้ ก็ต้องเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขกันต่อไป กรณีนี้ควรใช้เวลาที่มีศึกษาแนวทางแก้ไขสรุปเตรียมเสนอไปยังสสร.ชุดใหม่ให้จัดทำบทบัญญัติที่ดีกว่าในส่วนที่ว่าด้วยวุฒิสภาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นและนำเสนอแนวทางการบัญญัติกฏหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกเกี่ยวกับกับปัญหาที่อยู่ซึ่งหน้านี้เสียใหม่ เราต้องลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่พึงกระทำได้ มิใช่หมุนวนจมอยู่กับปัญหานี้แล้วดึงประเทศชาติและประชาชนซึ่งกำลังยากลำบากอยู่ให้จมลงไปด้วยกัน