วุฒิสภาตั้ง 21 กมธ.ตรวจสอบเลือก ส.ว.

2024-07-09 00:30:36

วุฒิสภาตั้ง 21 กมธ.ตรวจสอบเลือก ส.ว.

Advertisement

วุฒิสภาตั้ง 21 กมธ.ตรวจสอบเลือก ส.ว.  "สมชาย" ลั่น 5 ปีทำงานสมบูรณ์ รธน. ไม่ต้องมาสอน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.67 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติเรื่องขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.  ) เป็นผู้เสนอ หลังจากเปิดให้สมาชิกอภิปรายเสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง เป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมง โดยผู้อภิปรายส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการตั้ง กมธ.ขึ้นมา เพราะถือเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นการถอดบทเรียนจากการเลือกสว.ชุดใหม่ ที่พบปัญหาไม่ชอบมาพากลจำนวนมาก เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในอนาคตหากมีการปรับปรุงกฎหมาย ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  ส.ว. อภิปรายคัดค้านการตั้งกมธ.ฯ เนื่องจากมองว่าเป็นการไปก้าวก่ายองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

ทั้งนี้นายสมชาย กล่าวสรุปญัตติว่า ยืนยันว่า ส.ว.  ไม่ได้ทำอะไรขัดกับผลประโยชน์ เราทำหน้าที่ตราบจนนาทีสุดท้าย และไม่คิดที่จะยืดเยื้อเพื่ออยู่ต่อ ตามที่มีการกล่าวหา ตลอดระยะเวลา 5 ปีทำหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเราดูกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น ไม่ต้องมาสอน กมธ.ทุกคณะ มีวุฒิภาวะ ไม่มีหลุดอย่างที่คิดเองเออเอง ตนขอขอบคุณสว.ที่เห็นด้วย ส่วนคนที่เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ยืนยันอีกครั้งว่าวุฒิสภาทั้ง 250 คน ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะยืดเยื้อ หรืออยู่ต่อ และถ้ากกต.เห็นว่าทำถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรมก็ทำไป ทำได้เต็มที่ สิ่งที่ทำวันนี้จะเป็นประโยชน์กับกกต.และหน่วยงานอื่น หากจะปรับปรุงกฎหมาย 

ต่อมาในเวลา 16.49น. ที่ประชุมมีมติ 101 ต่อ 10 งดออกเสียง 17 จากผู้ลงมติ 128 คน เห็นชอบให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ จำนวน 21 คน โดยมีกรอบระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตั้ง กมธ.เป็นต้นไป จากนั้นนายศุภชัยได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 17.18 น. 

สำหรับรายชื่อ 21  กมธ. วิสามัญพิจารณาพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 21 คน มีดังนี้ 1.นายกิตติ วะสีนนท์ 2.นายจรินทร์ จักกะพาก 3.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 4.นายประพันธ์ คูณมี 5.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 6.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 7.ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 8.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 9.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร 10.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 11.นายสมชาย แสวงการ 12.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 13.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 14.นายอนุพร อรุณรัตน์ 15.นายคมสันต์ โพธิ์คง 16.นายเจษฎ์ โทณะวณิก 17.นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ 18.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น 19.นายสมคิด เลิศไพทูรย์ 20.พ.ต.อ.เพทาย ทัพมงคล และ21.นายพิชัย ชินชัยพงษ์ โดยแบ่งเป็นคนใน หรือสว. จำนวน 14 คน และคนนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 7 คน