กรมควบคุมโรคเตือนอย่าหลงเชื่ออาหารเสริมอวดอ้างเพิ่มซีดี 4

2024-07-08 10:25:27

กรมควบคุมโรคเตือนอย่าหลงเชื่ออาหารเสริมอวดอ้างเพิ่มซีดี 4

Advertisement

โฆษกกรมควบคุมโรคเตือนอย่าหลงเชื่ออาหารเสริมอวดอ้างเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี แนะกินยาต้านไวรัส รักษาฟรี ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.67 นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีข่าวในโซเชียลมีเดีย ที่อวดอ้างว่ามีนวัตกรรมที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 จนสามารถหยุดยาต้านไวรัสได้ ซึ่งกรมควบคุมโรคขอแนะนำและเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ควรหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานยืนยัน และแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน คือ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด ยาต้านไวรัสจะไปทำการยับยั้งการแบ่งตัวและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวี ถ้าหยุดกินยาเมื่อไหร่ จะทำให้เชื้อเอชไอวีแบ่งตัวเพิ่มจำนวน ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและมีโอกาสป่วยได้ อีกทั้ง การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และการดูแลรักษาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแต่ละราย ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จำเป็นต้องดูแลควบคู่กัน เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

นพ.วีรวัฒน์  กล่าวต่อว่า การกินยาต้านไวรัสตรงเวลาทุกวัน ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จะลดปริมาณไวรัสในเลือดและเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ซึ่งระดับเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ที่เกิน 200 เซลล์/ลบ.มม. เพียงพอในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาสได้ นอกจากนี้ คนไทยทุกคนสามารถตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นขอตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ตรวจฟรี รักษาฟรี ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจ เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี