"เสรี"จี้ กกต.เร่งรับรอง ส.ว. ปลดชนวนความขัดแย้ง

2024-07-08 09:27:09

"เสรี"จี้ กกต.เร่งรับรอง ส.ว. ปลดชนวนความขัดแย้ง

Advertisement

"เสรี"จี้ กกต.เร่งรับรอง ส.ว. ปลดชนวนความขัดแย้ง  ลั่น ส.ว.ชุดเก่าอยู่ทำหน้าที่ตาม ก.ม.

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.67 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กล่าวถึงกรณีที่ว่าที่ ส.ว. ชุดใหม่ ออกมาระบุ โดยมารยาทแล้ว ส.ว. ชุดเก่าควรหยุดทำหน้าที่ได้แล้วว่า ส.ว. ชุดเก่าก็ทำไปตามหน้าที่ และไม่ควรหยุดพัก เพราะต้องพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ และเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ๆ ให้อยู่แค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้น และเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)คงไม่ช้าในการรับรอง ส.ว.ชุดใหม่ ดังนั้น ส.ว.ชุดเก่าก็ทำไปตามหน้าที่ในเวลาที่มี ซึ่งเป็นไปตามเวลาเมื่อกตต.รับรอง ส.ว.ใหม่ ส.ว.เก่าก็หมดหน้าที่ จึงเห็นว่า ส.ว.ชุดใหม่ต้องไปเร่งรัด กกต. ให้รีบรับรอง อย่าไปสนใจว่า ส.ว. ชุดเก่าจะทำอะไร และส.ว. ชุดเก่าก็ไม่ควรไปสนใจ ส.ว.ชุดใหม่ว่าเขาจะมาทำอะไร เรามาทำหน้าที่ก็โตๆ กันหมดแล้ว พูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังกันทุกฝ่าย

เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับญัตติที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. จะเสนอให้มีการถอดบทเรียนการเลือก ส.ว. ชุดใหม่ หรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดในญัตติว่าจะเสนออะไร แต่ตนไม่เห็นด้วยที่ ส.ว.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ  กกต. เพราะหากต้องการเทียบถอดบทเรียนการเลือก ส.ว. ชุดใหม่นั้นก็ถอดไม่ทัน เพราะเวลาหมดแล้ว

ต่อข้อถามว่าอาจทำให้ถูกมองว่า ส.ว.ชุดเก่าต้องการยื้อเวลาหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า ใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เราไม่อยากคิดถึงขนาดนั้น ถ้าดูจากวาระหน้าที่ ว่าไม่ควรที่จะเข้าไปพิจารณาเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระคือ กกต. เพราะขัดต่อกฎหมายมาตรา 58 มาตรา 76 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และรัฐธรรมนูญมาตรา 129 วรรควรรคสี่ ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่ไม่ให้ ส.ว.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ อย่างไรก็ตามคิดว่า กกต. คงทำหน้าที่ของเขาเราก็ต้องให้ กกต. มีความเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่

"ข้อสำคัญคือไม่ควรเป็นภาพที่ทะเลาะกันทะเลาะกันระหว่าง ส.ว.เก่า กับ ส.ว.ใหม่ เพราะทุกฝ่ายทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ตามกฏหมาย พอมี ส.ว.ชุดใหม่มาชุดเก่าก็หมดไป ซึ่งเวลาก็ไม่นาน สิ่งสำคัญคือตอนนี้ความเห็นและความขัดแย้งหลากหลายมากมาย เป็นความขัดแย้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการปลดชนวนความขัดแย้งของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ กกต.ต้องเร่งตรวจสอบและรับรอง ส.ว. ชุดใหม่โดยเร็ว ทุกฝ่ายก็จะได้เข้าตามระบบกฎหมาย" นายเสรี กล่าว