ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

2024-07-08 09:15:11

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ย่านเยาวราช

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.67 ที่ผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ ณ ศูนย์พักชั่วคราว วัดสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.  โดยหลังจากนั้นท่านองคมนตรีได้ลงตรวจดูพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ด้วย


ในการนี้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์และคณะ ร่วมรับการเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบภัย และลงตรวจพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าว