"วราวุธ" กำชับปลัด พม. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

2024-07-08 00:30:11

 "วราวุธ" กำชับปลัด พม. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

Advertisement

"วราวุธ" กำชับปลัด พม. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านเยาวราช ไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.67 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ ย่านเยาวราช ว่า วันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกันลงพื้นที่กองอำนวยการ วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัย พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงและความต้องการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วน

นายอนุกูล กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ามีผู้ประสบภัย รวม 44 หลังคาเรือน 166 ราย ซึ่งผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งเป็นคนต่างชาติ โดยได้รับผลกระทบจากสภาพบ้านพังเสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ โดยกระทรวง พม. จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันวางแผนความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและในระยะต่อไป ขณะนี้ มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย อาทิ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช สำนักอนามัย) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องอาหารสำหรับผู้ประสบภัย

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้กำชับเรื่องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ขอให้กระทรวง พม. เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. มาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกับกรมต่างๆ จำนวน 51 ราย ได้แก่ 1) กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย 2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 29 ราย 3) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย และ 4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 5 ราย จากนั้น แต่ละกรมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ และเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเงินกองทุนคุ้มครองเด็กและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ขอให้ติดต่อมาที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวง พม. ผ่านสายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.