พม. รุดช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์

2024-07-07 11:11:51

พม. รุดช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์

Advertisement

ปลัด พม. รุดช่วยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ ย่านเยาวราช เปิด 4 ศูนย์พักพีงช่วยผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 67 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร รวมถึง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อ เวลา 01.00 น. เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งในโอกาสนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว


นายอนุกูล กล่าวว่า เบื้องต้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเพลิงไหม้มาลงทะเบียนผู้ประสบภัยกับเขตสัมพันธวงศ์แล้ว 264 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่มาใช้แรงงานในย่านเยาวราช โดยมีการจัดจุดพักพิงสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. วัดสัมพันธวงศ์ 2. วัดชัยชนะสงคราม 3. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายมาจากโรงพยาบาลเทียนฟ้า และ 4. ห้องประชุมโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ส่วนผู้ประสบภัยที่เหลือได้กระจายไปพักอยู่กับญาติพี่น้อง หรือสถานที่ที่นายจ้างจัดหาให้ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ พม. ประจำจุดอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องผู้ประสบภัย และพร้อมให้การสนับสนุนร่วมกับทางกรุงเทพมหานครการช่วยเหลือในทุกด้าน

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมายัง ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) พม. ผ่านสายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.