กทม. ซ้อมใหญ่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ (มีคลิป)

2024-07-06 17:57:40

กทม. ซ้อมใหญ่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ (มีคลิป)

Advertisement

กทม. ซ้อมใหญ่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมซ้อมใหญ่ เพื่อให้การจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ


เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.67 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  ก.ค.67  โดยมีพิธีสำคัญที่กรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ คือ การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ 77 จังหวัด 108 แหล่งน้ำ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 แห่ง คือ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 13 ก.ค.67  เวลา 13.30 น. ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 ก.ค.67 และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.67


"ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินในริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญในพระราชพิธีมหามงคลครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ทำด้วยความตั้งใจ ซึ่งในวันจริงที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วมพิธีสำคัญอย่างครบถ้วน ดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อม รักษาความเป็นระเบียบโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเดินในริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสง่างาม และสมพระเกียรติ"นายชัชชาติ กล่าว