Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

2024-07-07 11:00:53

Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

Advertisement

Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทย มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ในงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPANงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN นับเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ เมืองโอซากา ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาคเวทีโลก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพของคนทั่วโลก รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ และระบบสาธารณสุขไทยให้ทั่วโลกรับรู้


นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น Medical Hub ได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ประชาคมโลกจะได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพ รวมไปถึงความเข้มแข็งทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์กับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ส่งผลให้ประชาคมโลกเกิดความเชื่อมั่น นำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ครบวงจรของไทยในตลาดโลกได้

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานในครั้งนี้มีธีมหลัก คือ THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ และธีมรอง คือ Thai-Smile Connecting Happiness World Destination ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลก โดยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นความเป็นไทยร่วมสมัยและนำแนวคิดหลักของงานมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ตั้งแต่ ภูมิจากธรรมชาติ ภูมิจากวิถีวัฒนธรรม นวัตกรรม จนถึงภูมิคุ้มกันจากศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข มานำเสนอให้นานาประเทศเข้าใจและรับรู้ว่าประเทศไทย มีดีที่ “ภูมิ” เป็นประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกัน โดยนำองค์ประกอบ 2 ประการที่ช่วยสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ ได้แก่ “ช้าง” ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ อายุยืนยาว นำมาตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีจิต และ “ไม้” ตัวแทนแห่งการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในประเทศด้วยภูมิปัญญาสะท้อนผ่านศาลาไทย โดยมีประติมากรรมเฉลว เป็นตัวแทนของการดูแลใส่ใจด้านสุขภาพ

พร้อมนำเสนอนิทรรศการที่บอกให้คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีดี โดยหยิบยกศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศแห่งการกินดี อยู่ดี เชื่อมโยงแนวคิด SMILE ให้เข้ากับการเล่าเรื่องภายในนิทรรศการ คาดการณ์ว่า จะมีผู้สนใจเข้าชมงานประมาณ 28 ล้านคน นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานฯ ยังนำผลิตภัณฑ์ของไทยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปจำหน่าย ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายตลาดสินค้าไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งให้ผู้ประกอบการไทย เกิดโอกาสในการขยายการลงทุนไปสู่ภายนอกประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต”ภายในนิทรรศการแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนจัดแสดงที่ 1 “ภูมิวิถี” เปิดอรรถรสแห่งการเดินทางเข้าสู่ภูมิพิมาน ดินแดนที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ทำให้ไทยเป็นครัวของโลก ได้แก่1 หมุดหมายสุขภาพโลก (World’s destination for healthcare and wellness)

ปักหมุดอาคารนิทรรศการไทย ร่วมทำสัญลักษณ์ถ่ายภาพเช็คอินเพื่อแชร์ “ดินแดนแห่งภูมิคุ้มกัน” ให้ทั่วโลกได้รู้จักประตูบานแรกที่เปิดให้ก้าวเข้ามาสัมผัสดินแดนแห่งความกินดี อยู่ดี มีภูมิคุ้มกันสไตล์ไทยๆ โดดเด่นสะดุดตาด้วยการนำสถาปัตยกรรมไทยรูปทรง “จอมแห” มาผสมผสานให้เกิดรูปทรงหลังคาอาคารที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว โดยมี “น้องภูมิใจ” มาสคอตประจำอาคารรอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นมิตร10 มนต์เสน่ห์ของประเทศไทย (Enchantments of Thailand)บริเวณพื้นที่ด้านนอกอาคาร จัดแสดงประติมากรรมสำรับอาหารขนาดใหญ่ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ภูมิประเทศ, ทรัพยากร, อาหาร และความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่คนทั่วโลกต่างหลงใหล พร้อมนำเสนอวิถีการกินอย่างไทย เช่น สำรับแซ่บไทยเมนูอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสมุนไพรช่วยปรับสมดุลในร่างกาย สำรับภูมิดีผลผลิตเด่น, สินค้าเกษตรและผลไม้ขึ้นชื่อนานาชนิด, วิถีความเป็นอยู่อย่างไทย เช่น สำรับเทศกาลไทยประเพณีสงกรานต์ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้ง วิถีสุขภาพดีอย่างไทย เช่น ฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นภูมิปัญญานวดแผนไทย ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นมรดกโลกปี 2019 เป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกาย และบริหารจิต รวมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งร่วมตามหาเคล็ดลับอายุวัฒนะในประเทศไทย ดินแดนแห่งความมั่งคั่งด้านสุขภาพ ภายในโรงภาพยนตร์ Wisdom of life Immersive Theater ผ่าน Concert Hall มหรสพรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดความงดงามของภูมิวิถี, ธรรมชาติ, ความเป็นเลิศด้านการแพทย์, การบริการ เเละรอยยิ้มของผู้คน ด้วยจอฉายภาพขนาดยักษ์สูงกว่า 5 เมตร พร้อมระบบแสงสีเสียงสุดล้ำแบบจัดเต็ม มอบประสบการณ์ที่สมจริง เกินจินตนาการ ที่ช่วยสร้างภูมิทางกายและภูมิทางใจให้แข็งแกร่ง เพราะสมดุลของ “กาย ใจ” คือความมั่นคงด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุดส่วนจัดแสดงที่ 2 “ภูมิคุ้มกัน” ถ่ายทอดเรื่องราวจากภูมิวิถีแบบไทย พัฒนาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก100 ศักยภาพสาธารณสุขไทย (POTENTIALITIES OF THAI PUBLIC HEALTH SYSTEM)

100 สิ่งสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์โลกเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยศักยภาพสาธารณสุขไทยทั้ง 4 ด้านที่จะขับเคลื่อนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของโลก (Medical Hub) ได้แก่ Medical Service Hub, Wellness Hub, Product Hub, Academic Hub รวมถึงพืชสมุนไพร Herbal Champion ที่สามารถยกระดับให้ไทยเป็นดินแดนที่พร้อมดูแลและปกป้องทุกชีวิตได้ในอนาคต1,000 สถานบริการทางการเเพทย์ (Medical Facilities) กว่า 1,000 สถานบริการเพื่อสุขภาพที่ตอบรับคนทั้งโลก ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟื้นฟูตลอดจนการพักผ่อนระยะยาวที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นดินแดนเป้าหมายสุขภาพดีรองรับสังคมแห่งอนาคต สามารถเข้าถึงได้จากจำนวนสถานบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาทุกโรคและได้มาตรฐานสากล เช่น JCI, HA ฯลฯ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของไทยสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายเเละเยียวยาจิตใจได้ผ่าน Immersive Experience ของ "Thai Nature Theraphy"10,000 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เรียนรู้สรรพคุณของวัตถุดิบในหลากหลายเมนูอาหารของไทย ผ่าน Interactive game มาร่วมถอดรหัส DNA อาหารไทย เป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” รวมถึงสำรับอาหารจากภูมิปัญญาไทยทั่วทุกภูมิภาคอันหลากหลายครบรสที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในทุกฤดูกาล ที่มาพร้อมสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน สู่การสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย

ส่วนจัดแสดงที่ 3 “ภูมิสยาม” เข้าถึงภูมิแบบไทย ผ่านการลอง ลิ้ม ชิม รสชาติหลากเมนูอาหารไทยจากครัวสาธิต เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการหมุนเวียน อาทิ การนวดไทย, การทำถุงเครื่องหอม และอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดงาน100,000 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิจากประเทศไทย ทั้งเครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก รวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่ทุกคนล้วนเข้าถึงสุขภาพดีในแบบไทยๆได้

1,000,000 รอยยิ้มแห่งความประทับใจ พื้นที่รวบรวมล้านความรู้สึกประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมภูมิทางใจให้กับคนทั่วโลกงาน WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ณ นครโอซากา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมอาคารนิทรรศการไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้ไทยมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพของคนทั้งโลก#ThailandPavilion2025 #WorldExpo2025 #OsakaKansaiJapan #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ #กระทรวงสาธารณสุข #ศาลาไทย #ภูมิพิมาน