จนท.อุทยานรวบลุงรุกป่าปลูก "ทุเรียน-กาแฟ"

2024-07-06 01:10:10

จนท.อุทยานรวบลุงรุกป่าปลูก "ทุเรียน-กาแฟ"

Advertisement

จนท.อุทยานรวบลุงบุกรุกป่าปลูก "ทุเรียน-กาแฟ" แจ้ง 6 ข้อหาหนัก

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าขณะนำกำลังออกลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ภายในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าท่าใหญ่ ท้องที่บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   ได้พบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางมีการปลูกต้นทุเรียนและกาแฟเต็มพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่บุกรุกจำนวน 0 - 2 - 92 ไร่ และพบชาย 1 คน อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงเข้าควบคุมตัวทราบชื่อภายหลังว่า นายเติม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ชาว อ.บางสะพานน้อย และรับว่าเป็นเจ้าของแปลงที่ปลูกต้นทุเรียนและกาแฟดังกล่าว กะว่าเมื่อต้นโตได้ผลผลิตแล้วจะนำออกจำหน่ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน จึงแจ้งรวม 6 ข้อหา 1.มีความผิดฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน 2.ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 4. ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาต 5.ฐาน ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาต 6.ฐาน ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนังานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป