"นราพัฒน์" รับฟังปัญหาขอสัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมนำปัญหาเข้าสู่ กมธ.

2024-07-06 00:45:35

"นราพัฒน์" รับฟังปัญหาขอสัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมนำปัญหาเข้าสู่ กมธ.

Advertisement

"นราพัฒน์" ต้อนรับกลุ่มชาติพันธุ์  รับฟังปัญหาขอสัญชาติ  หากยังติดขัดพร้อมนำปัญหาเข้าสู่  กมธ.

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  และนายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้การต้อนรับกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายมอญ เมียนมา กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์อื่น โดยการนำของนายนวรัตน์ เพ็ชรไทย ประธานชมรมช่วยเหลือชาวมอญและชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติ ดร.พะนาทย์ ตามประทีป บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข้าแผ่นดินสยามรายสัปดาห์ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหารและนายทหารเกษียณราชการ สังกัด สารวัตรทหาร นางเมีย ฮิน อู พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายมอญ กว่า 50 คน เข้าพบพร้อมนำเสนอปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเดินทางมาจากหลายจังหวัด ทั้งสมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  กาญจนบุรี  กทม.  ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายมอญ มีอยู่เกือบ 200,000 คนในประเทศไทย ทั้งที่ได้รับสัญชาติไทย และอยู่ในระหว่างการยืนยันตัวตน ได้นำปัญหาเรื่องการประสานงาน การขอสัญชาติของเด็กที่เกิดในประเทศไทย แรงงาน การศึกษา การถูกปฏิบัติจากหน่วยงานราชการเมื่อได้เดินทางไปประสานงาน

เดิมกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายมอญ  เมียนมา  กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์อื่น ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ปัญหาหลักๆ เรื่องการขอสัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในประเทศไทย การขอบัตรประจำตัวแสดงตัวตน ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย นายนวรัตน์ เพ็ชรไทย ประธานชมรมช่วยเหลือชาวมอญและชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติ ได้กล่าว วันนี้ตนซึ่งเป็นคนไทยและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 50 ชีวิต ได้รวมตัวกันเพื่อขอเข้าพบนายนราพัฒน์  โดยการประสานผ่านนายพิศณุพงศ์ ซึ่งตนทราบว่าท่านได้เป็นคณะทำงานของท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง โดยคาดหวังว่าจะนำปัญหาขอกลุ่มชาติพันธุ์ที่สังคมคอยขีดเส้นให้เป็นชนชั้นชายขอบของประเทศ ทั้งเรื่องการขออนุญาตทำบัตรแสดงตน การทำบัตรประชาชนของเด็กที่เกิดในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการศึกษาในระบบ สพฐ. การนำปัญหาดังกล่าวเข้ามาเพื่อคาดหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับข้อมูลเพื่อไปนำเสนอเป็นนโยบายและช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริงต่อไป

นายนราพัฒน์ กล่าวถึงปัญหาเรื่องสัญชาติของเด็กที่เกิดในประเทศไทย ควรจะได้รับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ควรจะเป็นโดยหลักการที่เด็กเกิดที่ไทยก็ต้องได้รับสัญชาติไทยเพื่อที่จะได้รับสวัสดิการ ได้เรียนหนังสือในหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ต้องดูพิจารณาเรื่องการเข้ามาของพ่อแม่ ว่าอยู่ในเงื่อนไขไหน ที่สำคัญคือหลักฐานการคลอดบุตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ซึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญ ก็ระบุถึงการให้โอกาส การดูแลสิทธิความเท่าเทียบตามหลักสากลอยู่แล้ว ในฐานะตนเคยอยู่ในคณะกรรมาธิการการปกครอง พอจะทราบเรื่องราวปัญหาเรื่องดังกล่าวพอสมควร ยินดีที่จะประสานงาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ที่เดินทางมาพบในวันนี้ ทั้งเรื่องเฉพาะหน้า และเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรณีแจ้งว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่พนักงานไม่ดีเท่าที่ควร ตนก็จะสอบถามหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป หากยังติดขัดพร้อมจะช่วยนำปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะยาวพร้อมจะนำปัญหาที่พี่น้องชาติพันธุ์ ได้เข้ามานำเสนอวันนี้มอบให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลเพื่อสู่การแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ หรือเป็นแนวทางกำหนดเป็นนโยบายพรรค เพื่อแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อไป