"ศุภมาส"สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซื้อขายปริญญา

2024-07-06 01:00:17

"ศุภมาส"สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซื้อขายปริญญา

Advertisement

"ศุภมาส"สั่งตั้งกรรมการอีก 1 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงการซื้อขายปริญญา พร้อมส่ง 3 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิติดตามใกล้ชิด  ให้ตรวจสอบย้อนหลังการออกปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการซื้อขายปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้แจ้งว่ามีบุคลากรในมหาวิทยาลัยหนึ่งคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกระบวนการ โดยได้บอกเลิกสัญญาจ้างและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ว่า กระบวนการถัดจากนี้   อว. ได้แจ้งไปยังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28 (4) แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกรรมการสภาที่เป็นผู้แทน  อว. 3 ท่าน ให้คอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานมายังสำนักปลัด  อว. ขณะเดียวกัน  อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีก 1 ชุด เข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

"ทั้งนี้ ในช่วงเดือน เม.ย.66 - พ.ค.67 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ  อว. เนื่องจากทำผิดระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยเพิ่งยกเลิกการควบคุมไปเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการออกปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้องในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะ  อว. ควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม อว. จะดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนช่วงเวลาที่ได้มีการควบคุมด้วย" น.ส.ศุภมาส กล่าว