"พรเพชร" นัดประชุมวุฒิสภา 8 ก.ค. ถกตั้ง กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว.

2024-07-05 14:58:40

  "พรเพชร" นัดประชุมวุฒิสภา 8 ก.ค. ถกตั้ง กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว.

Advertisement

 
"พรเพชร" นัดประชุมวุฒิสภา 8 ก.ค.  ถกญัตติด่วนตั้ง กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว. "สมชาย" หวังดันถอดบทเรียนปัญหาเป็นแนวทางแก้ไขในอนาคต

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 67  ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อหารือถึงการนัดประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 8 ก.ค.67 ที่จะมีการกำหนดวาระการประชุม เรื่องการพิจารณาญัตติของนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของ ส.ว.ชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 107 เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยังไม่มีกำหนดการประกาศรับรอง ส.ว.ชุดใหม่ และยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2567 ถือว่า ส.ว.ปัจจุบันยังต้องปฏิบัติหน้าที่

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนการเลือก ส.ว. เหมือนการเลือก ส.ว.ปี2562 ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไป ทั้งในประเด็นการเลือกกันเอง การจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม โดยเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษา ส่วนจะทำหน้าที่ศึกษาได้กี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้น เป็นการเสนอญัตติตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อศึกษาว่า เกิดอะไรกับการเลือก ส.ว. ปี2567 ที่มีปัญหามาก ขณะที่การเลือกกันเองของ ส.ว. ปี2562 ไม่มีการร้องและไม่มีปัญหา สิ่งสำคัญคือ ระเบียบ กกต.อาจมีปัญหา โดยเฉพาะการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครปี2567 มีข้อแตกต่างจากปี2562 ที่กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรอง แทนการให้ประชาชนรับรองกันเอง ผลการศึกษาจะมีข้อเสนอที่เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคต รวมถึงประเด็นการฮั้วหรือจัดตั้งด้วย