กมธ.งบประมาณจ่อตั้ง 9 อนุ กมธ.สัปดาห์หน้า

2024-07-05 14:00:25

กมธ.งบประมาณจ่อตั้ง 9 อนุ กมธ.สัปดาห์หน้า

Advertisement

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 เตรียมเคาะตั้งอนุ กมธ.สัปดาห์หน้า 9 คณะ  

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67  ที่รัฐสภา นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.)  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ในสัปดาห์นี้ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับกระทรวงกลาโหม หน่วยงานขอเลื่อนการพิจารณาไปเป็นสัปดาห์หน้า

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการตั้งคณะอนุ กมธ.ใน กมธ.งบประมาณปี 2568 คาดว่าจะตั้งได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้รูปแบบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีแนวโน้มที่จะเป็นในรูปแบบที่แบ่งตามลักษณะ ซึ่งต่างจากการตั้งคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณในปี 2567 ที่มีการแบ่งคณะอนุกรรมาธิการตามกระทรวง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพิจารณางบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องรอมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการอีกครั้งว่าจะจัดตั้งในรูปแบบใด เบื้องต้นคาดว่าจะมีคณะอนุกรรมาธิการจำนวน 9 คณะ ซึ่งในที่นี้จะรวมคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกตไปด้วย

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในวันนี้จะมีการพิจารณา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อจากเมื่อวานนี้ และในช่วงบ่ายจะเป็นการพิจารณา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม