"หมอยง" ชี้ความรุนแรงโควิดเข้าใกล้ไข้หวัดใหญ่

2024-07-05 11:16:41

"หมอยง" ชี้ความรุนแรงโควิดเข้าใกล้ไข้หวัดใหญ่

Advertisement

"หมอยง" เผยจำนวนผู้เสียชีวิตโควิดน้อยมาก ความรุนแรงเข้าใกล้กับไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Yong Poovorawan ระบุว่า  โควิด 19 ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดมาก ความรุนแรงของโรค ลดลงมาโดยตลอด  สถานการณ์ของโควิด 19 เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด  ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จากภาพ จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของโรค โดยดูจากจำนวนผู้เสียชีวิตต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบันลดลงมาโดยตลอด จำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงสุดในปีที่ 2 ตั้งแต่การระบาดด้วยสายพันธุ์เดลต้า ในปีแรก ผู้เสียชีวิตน้อยมากเพราะเรามีมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง  ในปีที่ 3 และ 4 ถึงแม้จะมีการผ่อนคลาย มีการระบาดอย่างมากจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมากต่อวันจนถึงปัจจุบัน จำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบาง ลดลงมาโดยตลอด จนในปัจจุบัน ความรุนแรงเข้าใกล้กับไข้หวัดใหญ่


ขอบคุณพจ Yong Poovorawan