"เวียดนาม" มีบริษัทจัดตั้งใหม่กว่า 80,000 แห่งในครึ่งปีแรก

2024-07-04 12:40:22

"เวียดนาม" มีบริษัทจัดตั้งใหม่กว่า 80,000 แห่งในครึ่งปีแรก

Advertisement

ฮานอย, 3 ก.ค. (ซินหัว) — สำนักงานสถิติทั่วไปของเวียดนามรายงานจำนวนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเวียดนาม ช่วงหกเดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปีนี้ อยู่ที่เกือบ 80,500 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 744.2 ล้านล้านดองเวียดนาม (ราว 1.07 ล้านล้านบาท)

ในบรรดาบริษัทใหม่เหล่านี้ จำนวนบริษัทด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า น้ำ ก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ตามด้วยภาคการซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 13.8) รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป (ร้อยละ 8.2) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

รายงานระบุว่าบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งร้อยละ 92.3 อยู่ในภาคส่วนการบริการ

ขณะเดียวกัน มีบริษัทมากกว่า 39,000 แห่งที่เคยหยุดดำเนินการไปแล้วกลับมาดำเนินธุรกิจต่อในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีที่แล้ว