นายกฯ ตรวจติดตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข

2024-07-04 12:03:51

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข

Advertisement

นายกฯ ตรวจติดตาม โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข  1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67  

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 ที่บริเวณสะพาน 6 คลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยมีนายสุทิน คลังแสง  รมว.กลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมด้วย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวบรรยายถึงการดำเนินโครงการฯ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวนำเสนอในส่วนของโครงการกระทรวงกลาโหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย และนางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงสรุปภาพรวมแผนการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองวัดราชนัดดา เป้าหมายปี 2567 - 2568 1. ปรับปรุงพื้นที่คลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม 2. พัฒนาริมคลองให้สามารถเดินได้สะดวก และมีระบบไฟส่องสว่าง โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครและกระทรวงกลาโหม ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ นั่งรถรางจากบริเวณสะพาน 6 หลังกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม โดยเมื่อเดินทางถึงสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์ นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน จากผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว บริษัท UCI ซึ่งกระบวนการทำงานของเครื่องสามารถนำตะกอนดินที่อยู่ในคูคลองเมืองเดิม ไปใช้ประโยชน์มากกว่ารถขุดตักดินแบบเดิม ที่มีกระบวนการขุดตักดินเป็นการทำลายหน้าดิน และมีก๊าซไข่เน่าที่ส่งกลิ่นเหม็นแก่บริเวณชุมชน นอกจากนั้น เครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลนแบบอัจฉริยะ สามารถนำน้ำสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดินจากการขุดแบบเดิมที่ต้องใช้ปริมาณการขนส่งมากถึง 26 คัน หรือคิดเป็น 130 คิว เหลือเพียง 2 คันหรือ 5 - 10 คิว อีกทั้งเพิ่มอัตราการระบายน้ำในคูคลอง และสามารถแยกวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดินและทราย ออกจากเศษขยะที่ปนมาจากการขุดลอก

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ร่วมทำกิจกรรมทาสีบริเวณสะพานข้ามคลองหลอดวัดราชบพิธ และนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลของเอกชนเพื่อปรับภูมิทัศน์ ก่อนเดินทางกลับ 

นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า  ตรวจติดตาม โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในกรุงเทพฯ ที่คูเมืองเดิม และคลองหลอด พร้อมทั้งทาสีสะพานที่วัดราชบพิธด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และทาง กทม. แดดไม่ร้อนมากครับวันนี้ ทางกรุงเทพฯ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้สะอาด และเป็นระเบียบเดินได้สะดวก และพักผ่อนหย่อนใจได้ ทั้งการสร้างเขื่อน ปรับปรุงทางเดินและไฟส่องสว่าง เทคโนโลยีบีบอัดตะกอนแบบอัจฉริยะมาใช้พัฒนาคุณภาพน้ำด้วย ตอนนี้ภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจมาก ๆ อีกไม่นานน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน กรุงเทพฯ จะน่าอยู่ น่าเที่ยว ยิ่งกว่าเดิมครับ