อดีตกำนันปลูก "ไผ่เลี้ยง" ขายสร้างรายได้งาม (มีคลิป)

2024-07-04 11:04:19

อดีตกำนันปลูก "ไผ่เลี้ยง" ขายสร้างรายได้งาม (มีคลิป)

Advertisement

อดีตกำนันเปลี่ยนจากการทำไร่มันสำปะหลัง  หันมาปลูก "ไผ่เลี้ยง" ขายสร้างรายได้งาม 

นายธงชัย ปัจจัย อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ อดีตกำนัน ต.นายางกลัก  ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ทำการเกษตร โดยปรับพื้นที่ที่เคยปลูกมันสำปะหลังให้เป็นสวนไผ่เลี้ยง หรือ ไผ่ 3 ฤดู ขาย รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเรียนรู้และนำไปใช้สร้างอาชีพให้กับครอบครัว


นายธงชัย  เปิดเผยว่า จากเดิมได้เคยทำไร่มันสำประหลังแต่ประสบปัญหาเจอภัยแล้งบ้างน้ำท่วมบ้างจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่มันสำปะหลังที่เคยทำมานานนับสิบปี หันมาปลูกต้นไผ่เลี้ยงขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตอนนี้เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

ทั้งนี้นายธงชัยได้ปลูกไผ่เลี้ยงบนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ทำให้มีรายได้จากการขายหน่อไม้ หน่อไม้ดอง รวมถึงการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไผ่เลี้ยง  โดยมีพ่อค้ามารับซื้อตถึงที่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปลายเดือน ก.ย.