วธ.ระดมทุกภาคส่วนหนุนใช้ผ้าไทยอย่างยั่งยืน

2018-04-05 18:20:40

วธ.ระดมทุกภาคส่วนหนุนใช้ผ้าไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรมระดมทุกภาคส่วนหนุนสวมใส่ผ้าไทยอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผ้าไทย สร้างค่านิยมให้เกิดความรู้สึกอยากสวมใส่ผ้าไทยตัวตนเองไม่ใช่จากการบีบบังคับเมื่อวันที่ 5 เม.ย. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการสำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาทั่วประเทศ เมื่อเดือน ม.ค.2561 พบว่า สถานศึกษาในเขต กทม.และในส่วนภูมิภาคมีการตอบแบบสอบถาม 16,327 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในระดับประถม ที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สูงถึงร้อยละ 75.88 ซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้สวมใส่ชุดผ้าไทยใน 1 วันต่อสัปดาห์ และพบว่าชุมชนมีรายได้จากการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง รวมกว่า 1,300 ล้านบาท สถานศึกษาที่ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยนี้ จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของประเทศให้ยั่งยืนนางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีการประชุม เรื่อง “ผ้าไทยสวมใส่อย่างไรให้ยั่งยืน” มีผู้บริหารงาน วธ. ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทย ผู้เชี่ยวชาญสิ่งทอไทยและต่างประเทศ กลุ่มวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการด้านผ้าไทยและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า การจะทำให้คนทั่วไปหันมาแต่งกายด้วยผ้าไทยได้อย่างยั่งยืน ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผ้าไทยและสร้างค่านิยมให้ทุกคนมีความต้องการหรือเกิดความรู้สึกอยากจะสวมใส่ผ้าไทยตัวตนเอง ไม่ใช่จากการบีบบังคับหรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการใช้ผ้าไทยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามกาลเทศะ


Advertisement
อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ ได้ให้แง่คิดว่า ควรทำให้ประชาชนทั่วสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อผ้าไทยได้ง่าย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงการสวมใส่ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

ด้านผู้แทนจากเพจสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มนุ่งซิ่นก็สวยได้ เน้นให้สมาชิกในกลุ่มเป็นตัวอย่างในการนำผ้าไทยมานุ่งปรับใช้กับผ้าสมัยใหม่ ผ้าจะราคาถูกหรือแพงก็สามารถนำมานุ่งได้ในแบบ “ใส่สวย ไม่แก่ ไม่เชย” ให้ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติในด้านดีต่อการนุ่งซิ่นในชีวิตประจำวัน ขณะที่ผู้แทนสื่อผู้ผลิตรายการทอฟ้าผ้าไทย นายปรัชญา นิยมไทย เสนอแนะให้ทำอย่างไรให้วัยรุ่นไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้สวมใส่ผ้าไทย ควรสร้างค่านิยมให้วัยรุ่นเกิดความต้องการที่ใส่ผ้าไทยเอง ด้วยการให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ชื่นชม เช่น เน็ตไอดอล ยูทูบเปอร์ เซเลบิตี้ เป็นต้นแบบแต่งกายในชีวิตประจำวัน ให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่าใส่ผ้าไทยแล้วคูล หรือใส่แล้วเท่มาก และมองว่าสื่อสารมวลชนคือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญในการสร้างค่านิยมการใช้ผ้าไทยให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนได้

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง