ร้อง กมธ.ตรวจสอบการใช้งบโครงการบ้านมั่นคง

2024-07-04 03:00:38

ร้อง กมธ.ตรวจสอบการใช้งบโครงการบ้านมั่นคง

Advertisement

 
 ร้อง กมธ.สวัสดิการสังคมตรวจสอบการใช้งบโครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 52 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค67 ที่รัฐสภา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ณัฐพร ไพบูลย์สิทธิคุณ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ และคณะ นำโดย นายวีรวุธ รักเที่ยง ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการ 

ด้านนายณัฐชา กล่าว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย เน้นให้คนจนมีส่วนสำคัญในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเอง เป็นการมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปรวมกลุ่มกันและสร้างบ้านเป็นของตนเอง และมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ แต่ต่อมาได้มีข้อเสนอให้ผู้อยู่อาศัยกลายมาเป็นผู้เช่าจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้  กมธ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. เป็นเรื่องเร่งด่วนในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของโครงการอื่น ๆ ต่อไป