"หมอยง" ชี้โควิด 19 แนวโน้มระบาดพุ่ง ส.ค.

2024-07-03 15:19:41

"หมอยง" ชี้โควิด 19 แนวโน้มระบาดพุ่ง ส.ค.

Advertisement

 "หมอยง" ชี้โควิด 19 แนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น จุดสูงสุดเดือน ส.ค. ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น มีแต่ลดลง 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Yong Poovorawan ระบุว่า   โควิด 19 แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นไปตามฤดูกาล และจะมีจุดสูงสุดราวเดือน ส.ค.และจะลดลงในเดือน ก.ย. ต.ค.  ความรุนแรงของโรคเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆจะลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าโรคมีความรุนแรงลดลง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง สายพันธุ์ไวรัสถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจาก JN.1 มาเป็น KP.2 และ KP.3 ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง การระบาดตามฤดูกาล จะเป็นเช่นนี้ ในปีต่อ ๆไป

ขอบคุณเพจ Yong Poovorawan