ศาลแจงสร้างบ้านพักเชียงใหม่ถูก ก.ม.ไม่หยุดสร้าง

2018-04-05 17:30:04

ศาลแจงสร้างบ้านพักเชียงใหม่ถูก ก.ม.ไม่หยุดสร้าง

ศาลยุติธรรมแถลงยืนยันบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการถูกต้องอยู่ในกรอบกฎหมายทุกอย่าง ระบุในตอนนี้ยังไม่ยุติการก่อสร้าง หากจะต้องยุติต้องฟังจากศาลยุติธรรม


เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีบ้านพักตุลาการ เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ว่า เป็นทรัพย์สินทางราชการ ขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้บุกรุกป่าสงวนและทำตามขั้นตอนการอนุญาตทุกอย่าง ซึ่งศาลแยกจากกระทรวงยุติธรรมและมีการจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรม มีการเปิดการประมูลและทำสัญญา 3 สัญญา สัญญาที่ 1คือสัญญาก่อสร้างซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาที่ 2และ 3คืออาคารชุดและอาคารที่พัก โดยสัญญาจะหมดวันที่ 9 มิ.ย.2561ในสัญญาที่ 2 และ 18 มิ.ย.2561ในสัญญาที่3นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับการก่อสร้างที่พักมีการขอใช้พื้นที่ 147 ไร่ แต่ใช้ไปเพียง 89 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่มากกว่านั้นแต่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่า ส่วนในอนาคตแผนระยะสั้นคือไม่มีการตัดต้นไม้ ไม่มีการปรับพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม แผนระยะกลางจะมีการปลูกต้นไม้ตามแบบภูมิทัศน์ตามสัญญา แผนระยะยาวคือการปลูกป่า แบ่งเป็นโซนๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับฟังความห่วงใยจากประชาชน แต่การดำเนินการต่างๆอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคน การจะดำเนินการใดๆ จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ฉะนั้นศาลยุติธรรมพร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินการหากอยู่ในเหตุและผล ไม่ใช่อารมณ์และความพอใจส่วนตัว หลังจากนี้ในวันที่ 9 เม.ย. จะมีการประชุม และเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป ในตอนนี้ยังไม่มีการให้ยุติการก่อสร้าง ในพื้นที่ก็ยังคงดำเนินงานไปกว่า 98% หากจะต้องยุติ คือต้องฟังจากศาลยุติธรรม


Advertisement
ด้าน นายสุริยันต์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักแบ่งออกเป็น 3 สัญญา วงเงินรวมประมาณ 950 ล้านบาท สัญญาที่ 1 เป็นเงิน 280 ล้านบาท ซึ่งจบโครงการแล้ว สัญญาที่ 2 คือ ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา 38 หลังอาคารชุดตุลาการ 16 หน่วย อาคารชุดธุรการ 36 หน่วยวงเงิน 320 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด 9 มิ.ย.2561 และ สัญญาที่ 3 ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค5 จำนวน 6 หลังและคอนโดตุลาการ 64 หน่วยเป็นเงิน 340 ล้านบาทสัญญาสิ้นสุด 18 มิ.ย. 2561