"ชัชวาล"ฟังชาวนาบ่น "ปุ๋ยคนละครึ่ง"ไม่ตอบโจทย์

2024-07-03 13:39:58

"ชัชวาล"ฟังชาวนาบ่น "ปุ๋ยคนละครึ่ง"ไม่ตอบโจทย์

Advertisement

"ชัชวาล"ฟังเสียงสะท้อนชาวนาบ่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไม่ตอบโจทย์ หวังรัฐปัดฝุ่นนำโครงการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทกลับมาใช้  

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 นายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะกรรมาธิการการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร รับฟังข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้อง โดยเฉพาะมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในฤดูกาลผลิตปี2567/2568 โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าให้ข้อมูล และเตรียมเข้าประชุม กมธ.

หลังการพูดคุย นายชัชวาล ให้ข้อมูลว่า ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ชาวนาหลายคนเตรียมการเพื่อปลูกข้าว จึงต้องการความชัดเจนว่าในปีนี้รัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องชาวนาอย่างไรบ้าง มีความเหมือนหรือความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะจนถึงตอนนี้ ยังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเคยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือก หรือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว และที่สำคัญคือโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมามาตรการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและเพิ่มสภาพคล่อง ให้พี่น้องชาวนาได้มากที่สุด จึงอยากขอความชัดเจน ไปยังผู้มีอำนาจ ว่ามาตรการดังกล่าวจะยังมีอยู่หรือไม่


นายชัชวาล กล่าวต่อว่า  สำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้น พี่น้องเกษตรกร ต้องการทราบความชัดเจนเช่นกันว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2567/68 ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวนครึ่งหนึ่งนั้น ต้องการสอบถามไปถึงผู้มีอำนาจว่า มาตรการเช่นนี้ชาวนาต้องมีทุนในการซื้อปุ๋ย แต่สถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องชาวนาอยู่ด้วยความยากลำบากขาดสภาพคล่อง มาตรการดังกล่าวจึงไม่ตอบโจทย์ดังนั้น รัฐบาลจะมีการทบทวนและนำมาตรการ ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งชาวนาจะได้ประโยชน์กว่ากลับมาใช้แทนได้หรือไม่