งามแท้ ! อลังการงานสร้าง ห้องกระจกและห้องพักโกษาปาน ในพระราชวังแวร์ซาย

2018-04-05 19:55:25

งามแท้ ! อลังการงานสร้าง ห้องกระจกและห้องพักโกษาปาน ในพระราชวังแวร์ซาย


เมื่อคุณพี่หมื่น ออกขุนศรีวิสารวาจา ตรีฑูต พร้อมคณะ นำโดย ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ซึ่งเป็นราชทูต และ ออกหลวงกัลยาราชไมตรี อุปทูต ได้กลับมาถึงแผ่นดินไทย หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่งพระองค์ได้เสด็จออกรับแขกเมือง ณ พระราชวังแวร์ซาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2229 ในครั้งนั้นทรงโปรดให้คณะราชทูตไทยเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ณ ท้องพระโรงที่เรียกกันว่า ซาลองเดอลาเป (ห้องแห่งสันติภาพ) ในปัจจุบันเรียกว่า ห้องกระจก (Hall of Mirrors) NEW18 จึงขอนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของห้องกระจก และพระราชวังแห่งนี้


พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

ในอดีตเป็นเพียงเมืองเล็กๆ พื้นที่ส่วนมากจะเต็มไปด้วยป่าเขา พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ผู้ซึ่งชื่นชอบการล่าสัตว์เล็งเห็นว่าแวร์ซาย เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการสร้างพระตำหนักขนาดเล็กไว้เพื่อเป็นที่พักชั่วคราว ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง โดยใช้เงินในการสร้างทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ และคนงานกว่า 30,000 คน พระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ตามผนังห้อง ซึ่งทั่วโลกยกย่องว่าพระรางวังแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว ” 


Advertisementหลังการปฏิวัติครั้งสำคัญของฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ ได้เปลี่ยนแปลงพระราชวังให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ลงนามในสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่ความสวยงามที่น่าตะลึง แต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวแห่แหนมาเยี่ยมชมหลายล้านคน 


ภาพทางเข้าแวร์ซายอันสุดอลังการ มีรูปปั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตั้งตระหง่าน 
Advertisementห้องกระจกในตำนานอายุกว่า 300 ปี 
“ห้องกระจก” ที่คุณพี่หมื่น ได้ถวายรายงานต่อขุนหลวงนารายณ์ พี่หมื่นได้กล่าวถึงห้องที่ใช้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว คุณพี่นั้นหมายถึง ท้องพระโรงที่เรียกกันว่า ซาลองเดอลาเป (ห้องแห่งสันติภาพ) ในปัจจุบันเรียกว่า ห้องกระจก (Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้างเอง ทั้งห้องประกอบด้วยกระจกบานยักษ์ 17 บาน ซึ่งสมัยนั้นกระจกมีราคาแพงมาก ห้องกระจกนี้มีความยาวถึง 70 เมตรตกแต่ด้วยกระจกแก้ว โคมไฟ และรูปปั้นสีทอง เหมือนอยู่ในสวรรค์วิมาน

เมื่อเปิดกระจกออกแล้ว สวนแวร์ซายอันสวยสดงดงามดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกทั้งแถบของกำแพงด้านใน เป็นที่ตระการตาแก่ผู้ได้พบเห็น โดยห้องกระจกนี้ได้ใช้ต้อนรับแขกเมือง หรือจัดพิธีเลี้ยงรับรองคณะราชทูต เป็นเวลาถึง 300 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ห้องนี้ได้ใช้เซ็นสนธิสัญญาครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมัน และสนธิสัญญาแวร์ซายส์ “สงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1” 

ความสวยงามของห้องกระจก ขนาดคุณพี่หมื่นยังตะลึงในความวิจิตรพิศดาร
ห้องพักของคณะฑูตโกษาธิบดีปาน 

Advertisement
นอกจากนี้ ยังมี ห้องวีนัส” เป็นห้องพักราชทูตที่เดินทางมาถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนเข้าเฝ้า กำแพงห้องด้อนหนึ่งเจาะลึก มีรูปปั้นชุนทรงศึกอันภูมิฐาน แบบโรมันของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตามประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าโกษาปานราชทูต ได้เข้าพักคอยในห้องวีนัสนี้ เพดานห้องวีนัสวิจิตรด้วยภาพเทพธิดาแห่งความงามและความรักล้ำเลิศเป็นที่น่าประทับใจสวนแวร์ซายที่คุณพี่หมื่นบอกว่าสวยงามมากๆ 
อุทยานแวร์ซาย เป็นสวนยิ่งใหญ่งดงามที่สุด ที่รายล้อมพระราชวังแวร์ซาย สถาปนิกแต่งสวนระดับโลกชื่อ เลอโนทด์ ร่วมกับช่างใหญ่ผู้ออกแบบสร้างวังทั้งสองท่านคือ เลอบรังและมอนสาร์ท เริ่มตกแต่งอย่างสมบูรณ์แบบในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่15 อุทยานแวร์ซายส์มีเนื้อที่กว้าง 14,820 เอเคอร์ ประกอบด้วยสระน้ำเล็กๆขึ้นไป จนถึงทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ พระเจ้าหลุยส์รับสั่งให้สร้างรูปปั้น รูปหล่อทองแดงของธรรมชาติทุกสิ่งไว้ ตั้งแต่รูปสัตว์จนถึงรูปปั้นเทพเจ้าทั้งหลายตามตำนานกรีกโบราณ เพื่อประกาศความเกรียงไกรของวัฒนธรรมฝรั่งเศส เทคนิคการชลประทานแบบใหม่ในครั้งนั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยขุดคลองต่อจากแม่น้ำเชนน์มาที่แวร์ซาย เพื่อใช้เครื่องปั้มน้ำพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุทั่วอุทยาน บรรดาพฤกษชาติได้นำมาปลูกทดลองในอุทยาน โดยแยกพันธุ์ให้เข้าฤดูกาลที่แปรผันไป


Advertisement

บทความแค่นี้เขียนเท่าใด ก็ยังไม่สามารถสาธยายถึงความสวยงามของพระราชวังแวร์ซายได้ครบถ้วน NEW18 จึงอยากเชิญชวนออเจ้าทั้งหลาย มาชมสารคดี “สำรวจโลก” ตอน “พระราชวังแวร์ซาย” ชมความสำคัญและความสง่างามของพระราชวังแวร์ซาย ในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย.นี้ (3 ตอนติดต่อกัน) เวลา 12.00 – 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NEW18 หรือชมออนไลน์ที่ www.newtv.co.th
ชมรูปความสวยงามของแวร์ซายกันต่อ ารจำลองการแต่งกายของข้าราชสำนัก ในยุคสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในแวร์ซาย 


Advertisement
ห้องกระจกในตำนาน


 ห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 


มาชมแวร์ซาย ในยามฤดูหนาว ที่คุณพี่บอกว่า มีขาวๆ (หิมะ) ตกลงมาจากฟากฟ้า ราชพาหนะของพระมหากษัตริย์


แท็กที่เกี่ยวข้อง