เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กจี้ "สุริยะ" สอบปมเงินทอนกองทุนสื่อสร้างสรรค์

2024-07-03 13:33:12

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กจี้ "สุริยะ" สอบปมเงินทอนกองทุนสื่อสร้างสรรค์

Advertisement

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง "สุริยะ " สอบปมเงินทอน 30% กองทุนสื่อสร้างสรรค์

จากกรณีเมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 มีการไปร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ปปท.) ให้ตรวจสอบการเรียกรับเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท หรือ 30 % ของเงินทุนที่ยื่นขอจากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 เครื่อข่ายสื่อเพื่อเด็ก 30 องค์กร โดยนายเชษฐา มั่นคง ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ระบุว่า  ในนามเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาตั้งแต่ปี 2546 ร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จนเกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ

"ในนามของภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่เริ่มต้น คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างหรืออะไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนสื่อฯและกองทุนฯโดยเฉพาะผู้บริหารต้องแสดงความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยเร็วที่สุด  ขอเรียกร้องให้นายสุริยะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และขอให้กำลังใจทั้ง ป.ป.ช. และ ปปท.ในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย ที่ไม่ควรมีการหากินกับการทำสื่อเพื่อเด็ก ที่สำคัญ คือ เป็นกองทุนที่จัดตั้งมาเพื่อจะทำสื่อดี สื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ แต่มาเกิดเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์เสียเอง"นายเชษฐา กล่าว

นายเชษฐา  กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกฎหมายทั้ง 9 ท่าน ได้ดำเนินการกำกับติดตามการทำงาน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภายนอก ภาควิชาชีพ และภาคประชาสังคม จับตามองกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงปลายปี 2567 ตามที่ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้แถลงไว้ อย่างใกล้ชิดด้วย