"อัครแสนคีรี"ฝากรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

2024-07-03 13:04:17

"อัครแสนคีรี"ฝากรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

Advertisement

"อัครแสนคีรี"ฝากรัฐบาล  ทส.  เร่งแก้ไขปัญหาขอเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เชื่อหลายโครงการก่อสร้างไวขึ้น  

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 นายอัครแสนคีรี โลห์วีระ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า อย่างที่เราทราบว่า งบประมาณปี 2567 เกิดปัญหาความล่าช้า และหลายท้องถิ่นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เช่นถนนท้องถิ่น แหล่งน้ำ หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ

"ผมจึงอยากขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลให้ช่วยพิจารณานำมติคณะรัฐมนตรีปี 2563 มาใช้ชั่วคราว เพื่อใช้ในห้วงระยะเวลาการใช้งบ 2567 นั่นก็คือ เห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งจะสามารถทำให้หลายท้องถิ่นใช้งบประมาณเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น หลายโครงการจะเริ่มก่อสร้างได้ไวขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และฟื้นความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล" นายอัครแสนคีรี กล่าว