"พิธา"จี้นายกฯ ส.ส. ทุกพรรคผลักดันสัญญา 3 ข้อ

2024-07-03 11:31:52

"พิธา"จี้นายกฯ ส.ส. ทุกพรรคผลักดันสัญญา  3 ข้อ

Advertisement

 "พิธา"จี้นายกฯ ครม.  ส.ส. ทุกพรรคร่วมผลักดันสัญญา  3 ข้อ รัฐสภาไทยก้าวหน้า นิรโทษกรรม ปฏิรูปกองทัพ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนเข้าระเบียบวาระได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.หารือถึงประเด็นต่างๆ โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นหารือว่า ตนขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ส. และพรรคการเมือง ให้ร่วมผลักดันตามที่ได้สัญญาไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเรา พรรคการเมืองต่างๆทำร่วมกันเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 หรือ 1 ปีที่ผ่านมา อาจไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จ แต่เป็น MOU ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คน ที่ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง

นายพิธา กล่าวว่า ขอให้ผลักดัน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 2.ความคืบหน้านิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรม นิติรัฐ นิติธรรม แก้วิกฤตการเมือง และคนไทยที่เห็นต่าง ไม่ต้องติดคุก ไม่ต้องลี้ภัย และ 3. แก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพ อันได้แก่ ร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่ ร่างพ.ร.บ.กฎอัยการศึก และร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งขณะติดอยู่ที่นายกรัฐมนตรี เพราะถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงิน ทั้งหมดเพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง