"วราวุธ" ชี้โยกย้าย 5 อธิบดี พม. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ

2024-07-03 01:15:46

"วราวุธ" ชี้โยกย้าย 5 อธิบดี พม. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ

Advertisement

"วราวุธ"เผย ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 5 อธิบดี พม. ตามปกติ ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมาก

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 ที่ จ.นครราชสีมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ หลังประชุม  ครม.สัญจร ถึงการโยกย้ายอธิบดี 5 กรม ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการโยกย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวง โดยการโยกย้ายได้พิจารณาความอาวุโสของแต่ละท่านและเห็นว่าในช่วงเดือนก.ย.นี้ ยังไม่มีใครที่จะเกษียณอายุราชการ จะมีระดับรองปลัดแค่คนเดียว ซึ่งคงจะให้ผู้ตรวจราชการขึ้นมาทดแทนตำแหน่งตรงนั้น ทั้งนี้ การปรับย้ายในครั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพได้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งโยกย้ายปกติในเดือนต.ค.นี้ จึงนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้

"การย้ายไม่ได้มีปัญหาอะไร ถือเป็นการโยกย้ายตามปกติ เพียงแต่ทำให้เร็วขึ้น เพราะในเดือนก.ย.นี้ ไม่มีอธิบดีคนใดเกษียณ จึงถือโอกาสปรับในครั้งนี้เลย และการปรับก็ไม่มีแรงกระเพื่อมอะไร แต่เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และตอบสนองแนวนโยบายที่นายกฯได้มอบให้ไว้ และจากการทำงาน 10 เดือนที่ผ่านมา ได้เห็นลักษณะการทำงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร" นายวราวุธ กล่าว

สำหรับให้ 5 ตำแหน่ง ที่โยกย้าย ได้แก่ 1.นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2.นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็น รองปลัดกระทรวง พม. 3.นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็น อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ 5.นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ