จีนปั้น "บริการดูแลผู้สูงอายุ" รับมือเศรษฐกิจผู้สูงวัยเติบโตขยายตัว

2024-07-02 18:10:05

จีนปั้น "บริการดูแลผู้สูงอายุ" รับมือเศรษฐกิจผู้สูงวัยเติบโตขยายตัว

Advertisement

ปักกิ่ง, 2 ก.ค. (ซินหัว) — อีโคโนมิก อินฟอร์เมชัน เดลี (Economic Information Daily) รายงานว่าวิทยาลัย บริษัท และรัฐบาลจำนวนหนึ่งในจีนได้หันมาบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การบริการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการจากเศรษฐกิจผู้สูงวัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วในจีน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่าจีนมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 297 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2023 คิดเป็นร้อยละ 21.1 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

ส่วนข้อมูลของศูนย์วิจัยความชราภาพของจีนระบุว่าขณะนี้ ขนาดเศรษฐกิจผู้สูงวัยของจีนอยู่ที่ราว 7 ล้านล้านหยวน (ราว 35.39 ล้านล้านบาท) คาดว่าจะมีมูลค่าถึงราว 30 ล้านล้านหยวน (ราว 151.67 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2035

จีนกำลังเผชิญกับการขาดแคลนผู้ที่สามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ นักบำบัดเพื่อการฟื้นฟู และผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพเป็นที่ต้องการมากที่สุด

วิทยาลัย บริษัทต่างๆ ตลอดจนรัฐบาลบางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อเติมเต็มความต้องการดังกล่าว เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสุขภาพเหอหนาน มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อปรับแผนการฝึกอบรมนักศึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรม

รัฐบาลท้องถิ่นหลายรัฐบาลยังได้จัดการแข่งขันเพื่อฝึกทักษะการบริการดูแลผู้สูงอายุของผู้ที่มีความสามารถ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสำหรับอุตสาหกรรมกิจการพลเรือนและการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการฟื้นฟูชนบทระดับชาติ ได้ผนวกการแข่งขันสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านบริการดูแลผู้สูงอายุไว้ ขณะที่หลายเมืองต่างๆ เช่น เอียนไถ ฉินหวงเต่า และซีอัน ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผู้สูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง

(เรียบเรียงโดย Su Dan, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/340772.html)