วันนี้มีอะไร: 7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)

2018-04-07 00:00:36

วันนี้มีอะไร: 7 เมษายน  วันอนามัยโลก (World Health Day)

วันอนามัยโลก (World Health Day)
องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งแรก วาระพิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน


ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ในบท “เจ้าฟ้าเอกทัศ” ละครเรื่อง “ฟ้าใหม่” ช่อง 7

Advertisement
251 ปีก่อน
พ.ศ. 2310
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ หรือ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าเอกทัศ” เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 33 พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา

Advertisement
ภาพ United States Navy personnel

73 ปีก่อน
พ.ศ. 2488
กองกำลังอเมริกันจมเรือรบยามาโตะของญี่ปุ่น เรือประจัญบานใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างปฏิบัติการเท็งโง จมลง 200 ก.ม.ทางเหนือของโอกินาวา


Advertisementภาพ @teng_turdtung

52 ปีก่อน
พ.ศ. 2509
วันเกิด พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "เท่ง เถิดเทิง"


ภาพ SAEED KHAN / AFP

12 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2549
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมเป็นครั้งสุดท้ายที่ท้องสนามหลวง ภายหลังการประกาศเว้นวรรคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร