มาตรการใหม่เอื้อผู้อาศัยถาวรใน "ฮ่องกง-มาเก๊า" ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน เยือนแผ่นดินใหญ่สะดวกขึ้น

2024-07-02 17:30:36

มาตรการใหม่เอื้อผู้อาศัยถาวรใน "ฮ่องกง-มาเก๊า" ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน เยือนแผ่นดินใหญ่สะดวกขึ้น

Advertisement

ปักกิ่ง, 1 ก.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (1 ก.ค.) สำนักบริหารการตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน ประกาศมาตรการใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางเยือนแผ่นดินใหญ่เพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรที่ไม่ใช่สัญชาติจีนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน

สำนักบริหารฯ กล่าวว่าผู้อยู่อาศัยถาวรที่ไม่ใช่สัญชาติจีนในเขตบริหารพิเศษทั้งสองแห่งนี้ จะมีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตการเดินทางพิเศษเพื่อเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 

อนึ่ง กฎหมายขั้นพื้นฐานของสองภูมิภาคดังกล่าว ระบุไว้ว่าผู้อยู่อาศัยถาวรของฮ่องกงและมาเก๊านั้นครอบคลุมทั้งคนสัญชาติจีนและคนที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

สำนักบริหารฯ เผยว่าผู้ถือเอกสารเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้า-ออกแผ่นดินใหญ่ได้หลายครั้งภายในระยะ 5 ปี โดยพำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และหลังจากดำเนินกระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้น อาทิ การเก็บลายนิ้วมือ ผู้ถือเอกสารสามารถเดินทางเข้าผ่านช่องทางด่วนสำหรับพิธีการทางศุลกากรได้

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือใบอนุญาตการเดินทางพิเศษที่ไม่ใช่สัญชาติจีนต้องการทำงาน เรียน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรายงานข่าวในแผ่นดินใหญ่ พวกเขาควรยื่นขอวีซ่าหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักบริหารฯ จะเดินหน้าปรับปรุงบริการจัดการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการฮ่องกงและมาเก๊าเข้าสู่การพัฒนาโดยรวมของประเทศ


(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวขาออกที่ท่าด่านหลัวหูในนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 3 พ.ค. 2023)