นายกฯ สั่ง รมว.สธ.ดูแลผลตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

2024-07-02 17:16:14

นายกฯ สั่ง รมว.สธ.ดูแลผลตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

Advertisement


นายกฯ สั่ง รมว.สาธารณสุขดูแลผลตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ก.ค.67  ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข  นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.นครราชสีมา คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย

จากนั้น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวนำเสนอแผนพัฒนา รพ.มหาราชนครราชสีมาว่า อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ประกอบด้วย Trauma& Emergency center, ICU และศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ, แผนกผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้อง ODS, MIS และศูนย์สุขภาพครบวงจร (CHECK UP CENTER) ดำเนินการภายใต้งบประมาณการก่อสร้างรวมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 4,427 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น จำนวน 352 ห้อง วงเงิน 437 ล้านบาท รวมวงเงินการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น จำนวน 4,864 ล้านบาท 

หลังจากนั้น นายกฯ พร้อมคณะ เดินชมบริเวณพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างพัฒนาอาคารพักแพทย์และพยาบาลจากมุมสูง และเยี่ยมชมการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการทางการแพทย์  โดนนายกฯ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ จ.นครราชสีมาเมื่อครั้งที่แล้ว โรงพยาบาลได้มีคำขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งตนได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 ล้านบาท แต่เหนือสิ่งอื่นใด เรื่องดังกล่าวเป็นแค่สิ่งของที่จำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไป ในระยะสั้น ตนถือว่าการมาในวันนี้ ภายใต้การนำของ รมว.สาธารณสุข  และ ส.ส. ในพื้นที่ได้มีการนำเสนอถึงความลำบากของประชาชนในแง่ของการสาธารณสุข ซึ่งปัจจัยทางด้านสาธารณสุขถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้พวกเราประชาชนมีความสุข สามารถเติบโตไปคู่กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

นายกฯ กล่าวต่อว่า จ.นครราชสีมาถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ จนมาถึงปัจจุบัน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ได้ดูแลพื้นที่นำความเจริญมาสู่ จ.ดนครราชสีมา รัฐบาลจะมีการดำเนินนโยบายหลายโครงการ ทั้งศูนย์กลางธุรกิจ การดูแลทั้งวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และเหนือสิ่งอื่นใด การมีโรงพยาบาลที่ดี ในการที่จะยกระดับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านแพทย์เฉพาะทาง อาคารรองรับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวของประเทศ และตอบรับนโยบาย Ignite Thailand และนอกเหนือจากการที่เรามีการลงทุนด้านอาคารและครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์แล้ว ตนได้ฝากรัฐมนตรีให้มีการดูแลเรื่องของบุคลากร เรื่องของผลตอบแทน และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หมอ พยาบาล นักกายภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเราต้องมีการขยายตัวตรงนี้ควบคู่ไปกับการที่เราสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่ขึ้น ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากมิติด้านการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนแล้ว ทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะด้าน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ให้มีศักยภาพเพียงพอ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย ผู้เข้ารับบริการ ทั้งยังจะอำนวยความสะดวกเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง