ลาวลุยสร้าง "พิพิธภัณฑ์" ใหญ่สุดในประเทศ หวังดันการท่องเที่ยว

2024-07-02 13:05:31

ลาวลุยสร้าง "พิพิธภัณฑ์" ใหญ่สุดในประเทศ หวังดันการท่องเที่ยว

Advertisement

เวียงจันทน์, 1 ก.ค. (ซินหัว) — ลาวกำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเวียงจันทน์ (Vientiane Museum of Contemporary Arts) ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศที่เก็บรักษาชุดผลิตภัณฑ์จากไม้หายาก ผลงานศิลปะ และวัตถุโบราณ 10,000 ชิ้น และคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติ

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2021 ใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.84 พันล้านบาท) และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024 ด้วยความหวังว่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ในเมืองหลวงของลาว

พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ในเมืองไซทานีในเวียงจันทน์ จะครอบคลุมพื้นที่ 80 เฮกตาร์ (ราว 500 ไร่) โดยจะรวบรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ผ่านพื้นที่อาคารที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด อาคารรับรอง อาคารนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถจัดงานเทศกาลได้ โถงสำหรับเยี่ยมชม อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนอาคารที่จัดแสดงงานแกะสลักไม้และงานจิตรกรรม


(แฟ้มภาพซินหัว : งานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่บริเวณสวนสาธารณะประตูไซในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 1 ม.ค. 2024)