MUT2024 ถือฤกษ์ดีก่อนกลับกรุง นุ่งผ้าไทยลายอย่าง ตักบาตรริมหาดสวนสน

2024-07-02 10:40:23

MUT2024 ถือฤกษ์ดีก่อนกลับกรุง นุ่งผ้าไทยลายอย่าง ตักบาตรริมหาดสวนสน

Advertisement

กองประกวด Miss Universe Thailand 2024 ถือฤกษ์ดีของเช้าการเก็บตัววันที่ 7 ก่อนกลับสู่กรุงเทพมหานคร พา 40 สาวงามผู้เข้าประกวด สวมชุดไทยตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 40รูป ริมหาดสวนสนประดิพัทธ์โดยในเช้าวันนี้ ทั้ง 40 ผู้เข้าประกวดได้สวมชุดไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ภูษาผ้าลายอย่าง” โดย อ.ธนิต พุ่มไสว ผู้ก่อตั้งฯการแต่งกายครั้งนี้ถูกออกแบบให้เป็นอย่างสตรีราชสํานักและสตรีมีศักดิ์ ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ โดยนําแรงบันดาลใจมารังสรรค์ชุดขึ้นใหม่เป็นรูปแบบที่ผสานความงามแห่งกาลเวลาเข้ากับการนำความโดดเด่นของแต่ละสมัยมาออกแบบไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการประกวด Miss Universe Thailand 2024 ด้วยลวดลายผ้าลายอย่าง และผ้าลายเทียมยกทอง นํามาตัดเย็บเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในโลก โดยลิขสิทธิ์เฉพาะของ ภูษาผ้าลายอย่าง ให้สมกับความงามระดับจักรวาล

ซึ่งผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024 จะสวมใส่ชุดไทยดังกล่าวเดินทางไปกราบสักการะบูรพมหากษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ อีกด้วย