"หมอยง"เตือน RSV ระบาด ก.ค.-พ.ย.

2024-07-02 08:43:13

"หมอยง"เตือน RSV ระบาด ก.ค.-พ.ย.

Advertisement

"หมอยง"เตือน RSV ระบาด ก.ค.-พ.ย. เป็นแล้วเป็นได้อีก เด็กบางรายเป็น 3-4  ครั้ง 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ  Yong Poovorawan  ระบุว่า  RSV ฤดูกาล มาถึงแล้ว  เดือนนี้จะเป็นเดือนเริ่มต้นของอาร์เอสวีและจะพุ่งสูงสุดจนถึง ก.ย. ต.ค.และจะลดลงในเดือน พ.ย. หรือกล่าวไม่ง่ายว่าตั้งแต่เดือน ก.ค.จนถึงเดือน พ.ย.ของทุกปี โลกนี้เป็นแล้วเป็นได้อีก บางคนต้นฤดู เป็นแล้วไปเป็นซ้ำปลายฤดูก็มี จากการติดตามเด็กถึง 5  ปี พบว่ามีจำนวนหนึ่งเป็น 3-4  ครั้ง ก็มี โดยทั่วไปครั้งแรกจะมีอาการมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก  การดูแลรักษาจะรักษาตามอาการ ถ้าอาการน้อยก็ดูแลที่บ้าน ในรายที่หอบหรือมีไข้สูงหรือจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน ก็ควรจะอยู่โรงพยาบาล ความจำเป็นที่ นอน โรงพยาบาลมีไม่มากตามเหตุผลดังกล่าว เมื่อหายแล้วก็จะคืนสู่ปกติเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป การติดเชื้อนี้ในระหว่างติดเชื้อ บางคนอาจจะลงหลอดลมฝอยทำให้หอบ หายใจมี มีเสียงวีส เมื่อหายจะกลับคืนสู่ปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นโรคหอบหืด ไม่มียาในการป้องกันทั้งก่อนและหลังเป็น

ขอบคุณเพจ Yong Poovorawan