นายกฯ ติดตามโครงการผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่

2024-07-01 17:20:08

นายกฯ ติดตามโครงการผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่

Advertisement

นายกฯ ติดตามโครงการผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูง สั่งการให้ส่งเสริมใช้โซล่าร์เซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หวังให้โครงการฯ ส่งน้ำไปให้ ปชช. ในพื้นที่ใช้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ อ.โนนสูง  ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง นายวีรยุทธ รายพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า และประชาชนให้การต้อนรับ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูง และรับฟังการบรรยายสรุปฯ จากนายอำเภอโนนสูง ว่า อำเภอโนนสูงเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินสูงกว่าระดับน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “โคก” การทำการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องอาศัยเฉพาะน้ำผิวดินเท่านั้น ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยแล้งแทบจะทุกปี หรือที่เรียกกันว่า “แล้งซ้ำซาก” เมื่อเข้าฤดูฝนมักจะมีฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวนน้อย ลำห้วยมีขนาดเล็ก การเชื่อมลำน้ำเข้าแหล่งกักเก็บมีความตื้นเขินไม่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่ตำบลที่เชื่อมต่อกัน ทำให้มีน้ำเข้าแหล่งกักเก็บในปริมาณไม่มากเพียงพอเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชุมชนต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ประกอบกับน้ำใต้ดินจากการขุดเจาะบ่อบาดาลคุณภาพน้ำไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้ เนื่องจากน้ำกร่อยจนถึงเค็ม มีปริมาณซัลเฟตคลอไรด์ และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล จึงไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค

นายอำเภอโนนสูง  กล่าวต่อว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้ของบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 โดยได้จัดทำแบบเสนอโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L เป็นระบบน้ำประปาแบบป๊อปแท้งค์ขนาดใหญ่ ไซส์ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทำให้ประชาชนบ้านไพ จำนวน 213 ครัวเรือน มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

นายกฯ กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอำเภอโนนสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้มีการพูดคุยถึงปัญหาความเดือดร้อนกับ สส. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของน้ำประปา น้ำกินน้ำใช้ ตนเองอยู่กรุงเทพฯ ไม่เคยลำบาก มีน้ำกินน้ำใช้ตลอด แต่ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีปัญหา รู้สึกดีใจกับพี่น้องประชาชน ที่มี สส. ในพื้นที่คอยดูแลแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตนเองได้สั่งการเรื่องของค่าไฟ ให้ส่งเสริมสนับสนุนใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นกระจายน้ำประปาไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากปัญหาเรื่องน้ำ อีกปัญหาที่ตนเองอยากนำเสนอเป็นพิเศษคือเรื่องยาเสพติด ซึ่งทุกจังหวัดประสบปัญหา โดยรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้าง การยึดทรัพย์ รวมถึงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเมื่อบำบัดแล้ว ต้องให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่กลับไปเสพยาอีก ทั้งนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ชุมชนที่แข็งแกร่ง การดูแลซึ่งกันและกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และกำนันขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษต่อปัญหาเรื่องยาเสพติด  รัฐบาลกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศ โดยการนำร่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นจังหวัดสีขาว ปราศจากยาเสพติด รัฐบาลจะนำโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดไปขยายผลในทุกพื้นที่ หวังว่าพี่น้องจะให้การสนับสนุน ดูแลผู้บำบัดยาเสพติด ให้กลับคืนสู่สังคม สามารถทำมาหากิน ประกอบอาชีพได้ต่อไป 

จากนั้น นายกฯ ได้พูดคุยพบประประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอนคลองขวาง) ต.เสมา  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมา โบราณสถานเมืองเสมา