"เผ่าภูมิ"มอบสัญญาเช่าที่ดิน "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์"

2024-07-01 16:10:00

 "เผ่าภูมิ"มอบสัญญาเช่าที่ดิน "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์"

Advertisement

"เผ่าภูมิ"ลุยปากช่องมอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำ  "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" 400 สัญญา เข้าถึงน้ำ ไฟฟ้า กู้แบงก์

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.67 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำ โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์  "สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน"  บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.521 (บางส่วน) ตำบลวังไทร และ ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

โดยผู้ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 300 ราย 392 สัญญา แบ่งเป็น เพื่ออยู่อาศัย จำนวน 291 สัญญา เนื้อที่ประมาณ 88 - 2 - 24 ไร่ และเพื่อการเกษตร จำนวน 101 สัญญา เนื้อที่ประมาณ 160 - 0 - 63 ไร่ และเป็นจังหวัดลำดับแรกใน 9 จังหวัด ที่กระทรวงการคลังมีนโยบายเดินหน้าโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ "สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน" ที่มุ่งหวังทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐ ช่วยการเข้าถึงสินเชื่อ สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเดินหน้าในอีก 8 จังหวัดที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน