"อนุทิน" ควง 2 รมต. ลุยโคราช สั่งดูแล ปชช. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี

2024-07-01 14:04:45

 "อนุทิน" ควง 2 รมต. ลุยโคราช สั่งดูแล ปชช. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี

Advertisement

"อนุทิน" ควง 2 รมต. ภูมิใจไทยลงพื้นที่โคราช   สั่งทุกฝ่ายดูแลประชาชนเต็มที่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี    พบปัญหาขอให้แจ้งส่วนราชการ   ส.ส. ในพื้นที่ได้ทันที


เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และพบปะพี่น้องประชาชนใน  จ.นครราชสีมา 2 พื้นที่ ณ โรงเรียนจักรวิทยา อ.จักรราช และโรงเรียนห้วยแถลงวิทยา  อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี  ส.ส.นครราชสีมา เขต 9  คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ค. 67) จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนตัว และคณะฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และศิลปหัตถกรรมไทย และได้มาพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมความตั้งใจ ที่จะมารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทั้งประชาชนและส่วนราชการ ท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ขอบคุณประชาชนที่ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณพี่น้อง อสม. ทุก ๆ ท่าน ที่คอยทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ ทุกคนเปรียบเหมือนเพื่อนเก่าเเก่ที่ได้ทำงานร่วมกันครั้งที่ส่วนตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อสม.ทุกคนได้ทำคุณประโยชน์ ช่วยดูเเลพี่น้องประชาชนในช่วงล็อคดาวน์ บางท่านทำงานจนเจ็บป่วย บางท่านเสียชีวิต แต่ขอให้ท่านภูมิใจว่า ความดีที่ท่านทำให้ รัฐบาลต้องพิจารณาเพิ่มค่าตอบเเทน 2,000 บาทให้

"ขอให้ อสม. ทุกท่านรักษาความดีไว้ และรักษาเกียรติภูมิของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ภูมิใจในเกียรติ เเละความเป็นจิตอาสา ไม่อยากให้มองในเรื่องเงินเดือน อยากให้ท่านมองเรื่องความดีที่ได้ทำ ได้ดูเเลชีวิตให้กับครอบครัวของเราในสังคม ชุมชน พร้อมส่งเสริมสังคมด้วยการพัฒนาคนให้มีการฝึกฝนทักษะพยาบาลในเบื้องต้น การพัฒนาสถานพยาบาล การสนับสนุนการถ่ายโอน รพ.สต. และการดูเเลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นายอนุทิน กล่าว


นายอนุทิน กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังเรื่องต่าง ๆ จากคนในพื้นที่โดยตรง ขอรับทุกประเด็นไปศึกษา และหาแนวทางให้เกิดความยั่งยืน และเสนอในนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ได้กำชับส่วนราชการว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนในขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน น้ำต้องไหล ไฟสว่าง และทางต้องดี  ให้ประชาชนต้องได้รับความสะดวก ปลอดภัย และขอฝากในฝากเรื่องไฟส่องสว่างหลอด LED ที่ใช้พลังงานเเสงอาทิตย์ ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันได้ดูเเลทรัพย์สินของชาติ เพราะกว่าจะได้ไฟส่องสว่างมานั้นต้องมีกระบวนการที่ยากและซับซ้อน

"หากพี่น้องประชาชนพบปัญหาความเดือดร้อน หรือ ต้องการความช่วยเหลือ ขอให้รีบแจ้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หรือ ส.ส. ในพื้นที่ได้ทันทีขอให้เชื่อมั่นว่า ผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดูเเลพี่น้องประชาชนตามสัญญา อนุทิน พูดแล้วทำได้” นายอนุทิน กล่าว