"แท็กซี่น้ำ" ขับวนรับผู้โดยสารในพอร์ตวิลา

2024-07-01 11:05:23

"แท็กซี่น้ำ" ขับวนรับผู้โดยสารในพอร์ตวิลา

Advertisement

พอร์ตวิลา, 29 มิ.ย. (ซินหัว) — ชวนชมทิวทัศน์ “แท็กซี่น้ำ” หรือเรือโดยสารขนาดเล็ก ขณะกำลังขับวนรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ต่างๆ กลางผืนน้ำใสสีฟ้าครามในกรุงพอร์ตวิลาของวานูอาตู(บันทึกภาพวันที่ 29 มิ.ย. 2024)