ผลวิจัยชี้ ลิงแช่ออนเซ็นได้อะไรมากกว่าที่คิด

2018-04-05 12:26:09

ผลวิจัยชี้ ลิงแช่ออนเซ็นได้อะไรมากกว่าที่คิด

ลิงหิมะของญี่ปุ่นในจังหวัดนากาโนะ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความรักของพวกมันที่มีต่อบ่อน้ำร้อน โดยนักวิจัยกล่าวว่าการแช่น้ำร้อนมีประโยชน์กับลิงมากกว่าการทำให้ร่างกายของพวกมันอบอุ่นแม้แต่ลิงก็ชอบแช่น้ำร้อน ลิงหิมะของญี่ปุ่นในจังหวัดนากาโนะ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความรักของพวกมันที่มีต่อบ่อน้ำร้อน ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากเดินทางมาเก็บภาพเจ้าลิงนักแช่สปา

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตค้นพบว่า ความรักในบ่อน้ำร้อนของเจ้าลิงหิมะ อาจไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเหน็บ ทีมนักวิจัยเฝ้าศึกษาลิงสาว 12 ตัวในปี 2557 โดยสังเกตพฤติกรรมการแช่น้ำและเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อวัดค่าสารกลูโคคอร์ติคอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะเข้มข้นขึ้นหากมีอัตราความเครียดสูงขึ้น

Advertisement


โดยผลการวิจัยพบว่าการแช่สปาของเจ้าลิงแสม ทำให้พวกมันอายุยืนมากขึ้น โดยระดับความเครียดของเจ้าลิง อายุระหว่าง 5 – 24 ปี ลดลงถึงร้อยละ 20 หลังแช่น้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแช่สปาในน้ำร้อนมีประโยชน์กับลิงเหมือนที่มีกับมนุษย์ด้วยเช่นกัน

Advertisement
ในอนาคต ทีมนักวิจัยจะศึกษาว่าการแช่น้ำร้อนของลิงหิมะเหล่านี้ มีผลต่อการสืบพันธุ์ของพวกมันหรือไม่ภาพ Kazuhiro NOGI / AFP

Advertisement