ประมงพังงาเดือดร้อนหนัก หลังประกาศราชกิจจาฯ

2018-04-05 11:10:40

ประมงพังงาเดือดร้อนหนัก หลังประกาศราชกิจจาฯ

ประมงพังงาเดือดร้อนหนัก หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล เตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

ภายหลังจากที่ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 ว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกระทั่งมีราชกิจจานุเบกษา 2 เม.ย 2561 ซึ่งเป็นกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ออกมา ทำให้ผู้ประกอบการประมงทะเลไม่สามารถปฏิบัติตามที่ประกาศเอาไว้ได้ทัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวและกลายเป็นผู้กระทำความผิดทันที 

ด้าน นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมง จ.พังงา เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลจะออกระเบียบหรือประกาศอะไรก็แล้วแต่ ตนเองมิได้คัดค้าน แต่อยากให้รัฐบาลรับฟังเหตุผลของผู้ประกอบการประมงในแต่ละพื้นที่บ้าง และควรให้เวลากับผู้ประกอบการในการปรับตัวด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้่อยู่ระหว่างการร่างหนังสือความเดือดร้อนเพื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง