“ศรีสุวรรณ”นำรถตู้ฟ้องศาลปกครองเดือดร้อนจัดระเบียบ

2018-04-03 19:00:54

“ศรีสุวรรณ”นำรถตู้ฟ้องศาลปกครองเดือดร้อนจัดระเบียบ

“ศรีสุวรรณ”นำเครือข่ายรถตู้ต่างจังหวัดฟ้องศาลปกครองชี้นโยบายจัดระเบียบรถตู้ก่อปัญหาสารพัด ขอศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯร่วมกับเครือข่ายสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายการจัดระเบียบรถตู้ของ คสช. จำนวน 783 ราย ได้เดินทางมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อฟ้อง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง คณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ฐานใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 9(1) และ (2) ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และขัดรัฐธรรมนูญ 2560นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ในการจัดระเบียบรถตู้ โดยการโยกย้ายที่จอดรถตู้หมวด 2 ให้มารวมกันอยู่ในสถานีต่าง ๆ 3 แห่ง คือ สถานีหมอชิต สถานีสายใต้ และสถานีเอกมัย 4,205 คัน โดยสัญญาว่าจะจัดหารถชัตเทิลบัสมาวิ่งให้บริการรับส่งฟรีแก่ผู้โดยสาร ซึ่งต่อมาก็ยกเลิก นอกจากนี้สถานีขนส่งต่าง ๆ ยังไม่มีความพร้อมที่จะรองรับจำนวนและการดำเนินการของรถตู้โดยสาร ซึ่งนโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะของรัฐบาล และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาอย่างมากมายต่อทั้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้รถตู้โดยสารในการสัญจร อาทิ ทำให้ผู้ประกอบการเกิดสภาวะขาดทุน ถูกยึดรถ เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว หมดช่องทางประกอบสัมมาชีพ บางรายต้องเลิกกิจการไปในที่สุด ส่วนประชาชนหรือผู้โดยสารต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้เกิดขึ้นกับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อรถอีกหลายทอดเพื่อไปขึ้น-ลงรถยังสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารรถตู้แห่งใหม่ตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นใหม่ โดยที่ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด การมายื่นฟ้องในวันนี้ผู้ฟ้องได้ขอให้ศาลไต่สวนเพื่อมีคำสั่งให้การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาด้วย เนื่องจากรถตู้โดยสารบางคันเริ่มหมดอายุสัญญาการเดินรถ และมีกรณีจุดแวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตถูกเจ้าของที่ดินห้ามรถตู้โดยสารเข้าพื้นที่เนื่องจาก บขส.ไม่ยอมจ่ายค่าเช้าค้างจ่ายมา 3 เดือนแล้ว

Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง