โปรดเกล้าฯจัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทย

2018-04-03 18:25:42

โปรดเกล้าฯจัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย.นี้ ร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช

เมื่อ 3 เม.ย. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดเแจ้งต่อที่ประชุม ครม.ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี พร้อมทั้ง ให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช ( 6 พ.ย.2521) มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ เช่น การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน การแสดง ชุด “เถลิงศกเพลามหาสงกรานต์” การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทยแท็กที่เกี่ยวข้อง