“พรเพชร” ยื่นศาล รธน.ตีความ ก.ม.เลือกตั้ง ส.ส.แล้ว

2018-04-03 15:40:05

“พรเพชร” ยื่นศาล รธน.ตีความ ก.ม.เลือกตั้ง ส.ส.แล้ว

"พรเพชร"เผยส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้ว 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 เม.ย. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือตอบกลับจากนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในหนังสือตอบกลับดังกล่าวระบุเพียงสั้นๆ ว่า เห็นควรให้สมาชิก สนช.ดำเนินการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรับธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเป็นเรื่องของสมาชิก สนช.ที่เข้าชื่อกัน ดังนั้น ตนจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยได้ให้เจ้าหน้าที่นำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วในวันนี้นอกจากนี้ ยังได้ขอความอนุเคราะห์จากศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยด้วย ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้นั้น ขณะนี้ได้ให้ทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายเจ้าของร่างเดิมและฝ่ายผู้ที่เข้าชื่อยื่นนั้นทำหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในครั้งนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ สมาชิก สนช.ที่ร่วมลงชื่อจำนวน 27 คนประกอบด้วย 1.นายปรีชา วัชราภัย 2.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 4.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล 5.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 6.นายสนิท อักษรแก้ว 7.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ 8.นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 9.นายธานี อ่อนละเอียด 10.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 11.นายนิเวศน์ นันทจิต 12.นายบุญชัย โชควัฒนา 13.นางนิพัทรา อมรรัตนเมธา 14.พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 15.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 16.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 17.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 18.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 19.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 20.นายประมุท สูตะบุตร 21.พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ 22.พล.ร.อ.กฤษฎา เจริญพานิช 23.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 24.นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 25.นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 26.นายชาญวิทย์ วสยางกูร และ27.นายเจน นำชัยศิริ

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง