แจกหน้ากาก N95 ให้บุคลากร ป้องกันหมอกควันเชียงใหม่

2018-04-02 17:05:03

แจกหน้ากาก N95 ให้บุคลากร ป้องกันหมอกควันเชียงใหม่

คณะแพทย์ฯ มช.แจกหน้ากากพิเศษN95 ให้บุคลากรกว่า 6,000คน ป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควันปกคลุมเชียงใหม่ เผยเป็นภัยเงียบที่คุกคาม จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่แพทย์จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภาวะหมอกควันและการป้องกันตนเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรคณะแพทย์ฯ กว่า 6,000 คน เพื่อใช้ป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาหลักของชาวเชียงใหม่ เพราะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและขนาดกลางมีค่าที่สูงมากกว่าปกติ สูงกว่าค่ามาตรฐานจำนวนมาก ทางเราได้ติดตามก็คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่จริงๆ แล้วกลับแย่ลง โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้เห็นพ้องต้องกันรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพมาร่วมกันชี้แจง ว่าปัญหานี้ส่งผลให้เกิดปัญหาอะไรต่อสุขภาพบ้าง โดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคปอด ทางคณะแพทย์ฯ ก็อยากให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง เพราะเราไม่สามารถแก้ไขอากาศที่อยู่ภายนอกได้ แต่เราสามารถป้องกันตนเองได้ ตอนเช้าอากาศเชียงใหม่ยังเย็นๆ อยู่ บางคนก็ไปออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอันตรายมาก ในตอนนี้ทุกคนไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ควรอยู่ในห้อง ถ้ามีโอกาสออกไปที่โล่งแจ้งควรใส่หน้ากากอนามัยแบบพิเศษ ที่เรียกว่า N95 หน้ากากธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ อีกจุดหนึ่งที่สำคัญ หากบ้านไหนที่มีเครื่องฟอกอากาศก็จะช่วยได้ดี

Advertisement
อากาศในปีนี้คิดว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว แต่กลับแย่กว่าปีที่แล้ว ถ้าเราดูในข้อมูลก็จะพบว่าเชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของเมืองที่มีฝุ่นละอองแย่เป็นอันดับ 1 ของโลกอยู่หลายวันในเดือนที่ผ่านมา ในฐานะคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้ชี้นำทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ก็คิดว่าจะทำการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเอง และจะมีการรวบรวมผู้วิจัยมาศึกษาทางด้านเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันด้วย ปัจจุบันนี้ประชาชนไม่ได้คิดว่าอากาศจะดีหรือไม่ดี นึกว่ายังคงปกติ แต่หากมองไปที่ดอยสุเทพบางทีแทบจะมองไม่เห็นดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพิษ และเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้ แต่จะมีเครื่องวัดฝุ่นละอองมีค่า 100 กว่าเกือบ 200 ทุกวัน ซึ่งเครื่องวัดฝุ่นละอองจะบอกได้ว่ามีฝุ่นมากหรือฝุ่นน้อย อยากให้ทุกคนได้ติดตามตัวเลขจากการวัดค่าฝุ่นละออง ขององค์กรที่เขาได้มาตรฐานโลก สิ่งนี้ถ้าเราอยู่กันและออกไปข้างนอกไม่ได้ป้องกันตนเองก็เป็นอันตราย ฝุ่นละอองขนาดเล็กก็จะมีปัญหาด้านปอดอักเสบ ในระยะยาวจะเป็นมะเร็งปอดได้ ที่สำคัญอาจจะเป็นผลต่อโรคหัวใจในระยะยาวได้

ด้าน รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลจากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมากับปี 61 นี้ พบว่า จำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปอด และโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จากกราฟที่แสดงออกมา ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นก็สรุปไม่ได้ว่าจะเกี่ยวกับปัญหานี้โดยตรงหรือไม่ แต่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ก็อยากให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น เพราะถือว่าเป็นพิษภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว และอาจทำให้เสียชีวิตได้


Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง