เมียนมาสานสัมพันธ์วาติกัน

2017-05-05 06:40:15

เมียนมาสานสัมพันธ์วาติกัน

นครรัฐวาติกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เมียนมาได้กลับเข้าสู่สังคมของประชาคมโลกอีกครั้ง


นางอองซาน ซูจีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสที่นครวาติกันหว่างการเดินทางเยือนยุโรปเมื่อวานนี้ โดยสำนักวาติกันจะแต่งตั้งเอกอัครสมณทูตไปประจำย่างกุ้ง และเมียนมาจะเปิดสถานเอกอัครราชทูตในนครรัฐวาติกัน นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญล่าสุดของเมียนมาร์ในการได้กลับเข้าสู่สังคมประชาคมระหว่างประเทศอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาพลักษณ์การกดขี่ข่มเหงชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา ในเมียนมาที่ประชากรราว 90 % เป็นชาวพุทธ โดยคาดว่านับจากนี้วาติกันจะได้ร่วมมีบทบาทเกี่ยวกับปัญหาชาวโรฮิงญามากยิ่งขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง