สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2018-04-02 11:45:18

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี กทม. มาทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2561

สำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นปลาไทยจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาชะโอน ปลาโพง ปลาบึก รวม 590,000 ตัว และปลากระเบนเจ้าพระยา จำนวน 2 ตัวในโอกาสนี้นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมขอพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพร ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระเทวานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราช ได้ทรงโปรดอภิบาลรักษา และดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป